Կատեգորիա:

wolof

Բաժանորդագրվել wolof արտասանություններին

 • al-ի արտասանություն al [es]
 • Bon-ի արտասանություն Bon [fr]
 • aaru-ի արտասանություն aaru [pt]
 • bunt-ի արտասանություն bunt [de]
 • aji-ի արտասանություն aji [ja]
 • abada-ի արտասանություն abada [pt]
 • Aar-ի արտասանություն Aar [de]
 • Boole-ի արտասանություն Boole [en]
 • aca-ի արտասանություն aca [lmo]
 • amal-ի արտասանություն amal [ind]
 • Baar-ի արտասանություն Baar [gsw]
 • baal-ի արտասանություն baal [en]
 • ak-ի արտասանություն ak [tr]
 • akara-ի արտասանություն akara [cs]
 • Aal-ի արտասանություն Aal [de]
 • araf-ի արտասանություն araf [cy]
 • baat-ի արտասանություն baat [pa]
 • alku-ի արտասանություն alku [fi]
 • bañ-ի արտասանություն bañ [wo]
 • afal-ի արտասանություն afal [cy]
 • mbalax-ի արտասանություն mbalax [wo]
 • Aada-ի արտասանություն Aada [fi]
 • aj-ի արտասանություն aj [sk]
 • Aju-ի արտասանություն Aju [et]
 • ajaa-ի արտասանություն ajaa [fi]
 • bokk-ի արտասանություն bokk [wo]
 • Àdduna-ի արտասանություն Àdduna [wo]
 • Bés-ի արտասանություն Bés [wo]
 • Alde-ի արտասանություն Alde [eu]
 • Amiin-ի արտասանություն Amiin [wo]
 • Àllarba-ի արտասանություն Àllarba [wo]
 • bëre-ի արտասանություն bëre [wo]
 • Àjjuma-ի արտասանություն Àjjuma [wo]
 • agsi-ի արտասանություն agsi [wo]
 • aaye-ի արտասանություն aaye [hi]
 • baax-ի արտասանություն baax [wo]
 • bataaxal-ի արտասանություն bataaxal [wo]
 • Ayubés-ի արտասանություն Ayubés [wo]
 • bëgg-ի արտասանություն bëgg [wo]
 • Altine-ի արտասանություն Altine [wo]
 • Alxames-ի արտասանություն Alxames [wo]
 • Almasi-ի արտասանություն Almasi [sw]
 • abadan-ի արտասանություն abadan [tr]
 • abal-ի արտասանություն abal [pt]
 • alal-ի արտասանություն alal [kmr]
 • Aakara-ի արտասանությունը ձայնագրել Aakara [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Aawlu-ի արտասանությունը ձայնագրել Aawlu [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Aaytal-ի արտասանությունը ձայնագրել Aaytal [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • àbb-ի արտասանությունը ձայնագրել àbb [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Àjji-ի արտասանությունը ձայնագրել Àjji [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Aldànke-ի արտասանությունը ձայնագրել Aldànke [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • àll-ի արտասանությունը ձայնագրել àll [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Almuudó-ի արտասանությունը ձայնագրել Almuudó [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Amaa-ի արտասանությունը ձայնագրել Amaa [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • ànd-ի արտասանությունը ձայնագրել ànd [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • baxal-ի արտասանությունը ձայնագրել baxal [wo | yua] Կայանալիք արտասանություն
 • bóli-ի արտասանությունը ձայնագրել bóli [is | wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Aakimu-ի արտասանությունը ձայնագրել Aakimu [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Aawo-ի արտասանությունը ձայնագրել Aawo [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Àbbaatu-ի արտասանությունը ձայնագրել Àbbaatu [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Afeer-ի արտասանությունը ձայնագրել Afeer [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Alaakulli-ի արտասանությունը ձայնագրել Alaakulli [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Àllaaji-ի արտասանությունը ձայնագրել Àllaaji [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Aloom-ի արտասանությունը ձայնագրել Aloom [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Amaana-ի արտասանությունը ձայնագրել Amaana [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • araam-ի արտասանությունը ձայնագրել araam [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • bàyyi-ի արտասանությունը ձայնագրել bàyyi [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Aaxajala-ի արտասանությունը ձայնագրել Aaxajala [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Abdu-ի արտասանությունը ձայնագրել Abdu [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • àgg-ի արտասանությունը ձայնագրել àgg [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Ajab-ի արտասանությունը ձայնագրել Ajab [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Ajoor-ի արտասանությունը ձայնագրել Ajoor [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Alaku-ի արտասանությունը ձայնագրել Alaku [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Aldemba-ի արտասանությունը ձայնագրել Aldemba [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Àllaar-ի արտասանությունը ձայնագրել Àllaar [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Aadama-ի արտասանությունը ձայնագրել Aadama [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Aalim-ի արտասանությունը ձայնագրել Aalim [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • aay-ի արտասանությունը ձայնագրել aay [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Abajadda-ի արտասանությունը ձայնագրել Abajadda [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Àggale-ի արտասանությունը ձայնագրել Àggale [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Ajagjag-ի արտասանությունը ձայնագրել Ajagjag [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Alfok-ի արտասանությունը ձայնագրել Alfok [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Àllaaxira-ի արտասանությունը ձայնագրել Àllaaxira [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Ameel-ի արտասանությունը ձայնագրել Ameel [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • artu-ի արտասանությունը ձայնագրել artu [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • baaxantal-ի արտասանությունը ձայնագրել baaxantal [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • bëñ-ի արտասանությունը ձայնագրել bëñ [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Aafiya-ի արտասանությունը ձայնագրել Aafiya [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Aaya-ի արտասանությունը ձայնագրել Aaya [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Àddina-ի արտասանությունը ձայնագրել Àddina [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Àggali-ի արտասանությունը ձայնագրել Àggali [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Ajaratu-ի արտասանությունը ձայնագրել Ajaratu [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Alamaan-ի արտասանությունը ձայնագրել Alamaan [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • AlfunniAlin-ի արտասանությունը ձայնագրել AlfunniAlin [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Alxayri-ի արտասանությունը ձայնագրել Alxayri [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • asamaan-ի արտասանությունը ձայնագրել asamaan [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • bàkk-ի արտասանությունը ձայնագրել bàkk [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • aajo-ի արտասանությունը ձայնագրել aajo [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Aaréen-ի արտասանությունը ձայնագրել Aaréen [wo] Կայանալիք արտասանություն
 • Aayal-ի արտասանությունը ձայնագրել Aayal [wo] Կայանալիք արտասանություն