Մեր նպատակը

Our challenge is to keep all languages alive by preserving the everyday speech and accents of native speakers.

Ինչպե՞ս կարող եք օգնել

Կատարեք նվիրատվություն ($1, $3, $5…, մեկ անգամ, ամենամսյա)։
Հատկացրեք ձեր ժամանակը՝ արտասանեք բառեր ձեր հարազատ լեզվով, հաղորդեք սխալների մասին։

Սխալ գումար
Սխալ գումար
Ու՞ր է գնալու ձեր նվիրատվությունը։

Ջեր նվիրատվությունը կօգտագործվի:

Developing new features for Forvo and adding new languages to Forvo's database.

Improving Forvo's servers and audio quality.