Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

Օրվա լեզուն

Հայերեն [hy]

Խոսողների թիվը:
3.843.000
Խոսողների թիվը Ֆորվոյում:
306
Արտասանած բառեր:
5.079
Արտասանության ընթացքում բառեր:
8.901
Վերջին արտասանություններ հանրահայտ լեզուներով