Forvo Kids Տեսնել մանրամասն
Forvo Kids

Ֆորվո Երեխաները 3-ից 6 տարեկան երեխաների համար նախատեսված հետաքրքիր հավելվածներ են նախատեսված լեզու (Անգլերեն, Իսպաներեն, Գերմաներեն, Ֆրանսերեն և Բասկերեն) սովորելու համար բառապաշարային խաղեր խաղալու միջողով։

Օրվա լեզուն

Վենետիկերեն [vec]

Խոսողների թիվը:
2.280.000
Խոսողների թիվը Ֆորվոյում:
21
Արտասանած բառեր:
8.236
Արտասանության ընթացքում բառեր:
15
Վերջին արտասանություններ հանրահայտ լեզուներով