Կատեգորիա:

numerais

Բաժանորդագրվել numerais արտասանություններին

 • cero-ի արտասանություն cero [es]
 • doce-ի արտասանություն doce [es]
 • quince-ի արտասանություն quince [es]
 • catorce-ի արտասանություն catorce [es]
 • cincuenta-ի արտասանություն cincuenta [es]
 • cuarto-ի արտասանություն cuarto [es]
 • décimo-ի արտասանություն décimo [es]
 • quinto-ի արտասանություն quinto [es]
 • medio-ի արտասանություն medio [es]
 • noventa-ի արտասանություն noventa [es]
 • setenta-ի արտասանություն setenta [es]
 • sexto-ի արտասանություն sexto [es]
 • sesenta-ի արտասանություն sesenta [es]
 • quinta-ի արտասանություն quinta [pt]
 • centésima-ի արտասանություն centésima [pt]
 • noveno-ի արտասանություն noveno [es]
 • undécimo-ի արտասանություն undécimo [es]
 • millonésima-ի արտասանություն millonésima [es]
 • duodécimo-ի արտասանություն duodécimo [es]
 • centésimo-ի արտասանություն centésimo [pt]
 • trece-ի արտասանություն trece [es]
 • 5 - cinco-ի արտասանություն 5 - cinco [pt]
 • 1º primeiro-ի արտասանություն 1º primeiro [pt]
 • décimo primeiro-ի արտասանություն décimo primeiro [pt]
 • milésimo-ի արտասանություն milésimo [es]
 • duplo-ի արտասանություն duplo [pt]
 • novena-ի արտասանություն novena [es]
 • cuádruplo-ի արտասանություն cuádruplo [es]
 • triplo-ի արտասանություն triplo [pt]
 • treze-ի արտասանություն treze [pt]
 • oitava-ի արտասանություն oitava [pt]
 • dezanove-ի արտասանություն dezanove [gl]
 • cuarta-ի արտասանություն cuarta [es]
 • dobre-ի արտասանություն dobre [pl]
 • décima-ի արտասանություն décima [es]
 • oitocentos-ի արտասանություն oitocentos [pt]
 • treceavo-ի արտասանություն treceavo [es]
 • quíntuplo-ի արտասանություն quíntuplo [pt]
 • terceiro-ի արտասանություն terceiro [pt]
 • terza-ի արտասանություն terza [gl]
 • décuplo-ի արտասանություն décuplo [gl]
 • treceava-ի արտասանություն treceava [gl]
 • milésima-ի արտասանություն milésima [es]
 • céntuplo-ի արտասանություն céntuplo [es]
 • terzo-ի արտասանություն terzo [it]
 • quinceavo-ի արտասանություն quinceavo [es]
 • tripla-ի արտասանություն tripla [it]
 • sétimo-ի արտասանություն sétimo [pt]
 • doceava-ի արտասանություն doceava [gl]
 • doceavo-ի արտասանություն doceavo [gl]
 • séxtuplo-ի արտասանություն séxtuplo [es]
 • catorceavo-ի արտասանություն catorceavo [es]
 • quinceava-ի արտասանություն quinceava [gl]
 • sétima-ի արտասանություն sétima [pt]
 • novecentos-ի արտասանություն novecentos [pt]
 • seiscentos-ի արտասանություն seiscentos [pt]
 • oitavo-ի արտասանություն oitavo [pt]
 • cuádrupla-ի արտասանություն cuádrupla [gl]
 • dezaoito-ի արտասանություն dezaoito [gl]
 • dezaoitoavo-ի արտասանություն dezaoitoavo [gl]
 • vinteavo-ի արտասանություն vinteavo [gl]
 • millonésimo-ի արտասանություն millonésimo [gl]
 • vinte e unha-ի արտասանություն vinte e unha [gl]
 • décimo terceiro-ի արտասանություն décimo terceiro [gl]
 • oitocentas-ի արտասանություն oitocentas [gl]
 • óctuplo-ի արտասանություն óctuplo [es]
 • décimo sétimo-ի արտասանություն décimo sétimo [gl]
 • dezaseteavo-ի արտասանություն dezaseteavo [gl]
 • nónupla-ի արտասանություն nónupla [gl]
 • dezaseisava-ի արտասանություն dezaseisava [gl]
 • sesaxésimo-ի արտասանություն sesaxésimo [gl]
 • séptupla-ի արտասանություն séptupla [gl]
 • onceava-ի արտասանություն onceava [gl]
 • nónuplo-ի արտասանություն nónuplo [gl]
 • trescentos-ի արտասանություն trescentos [gl]
 • vixésimo primeiro-ի արտասանություն vixésimo primeiro [gl]
 • vinteava-ի արտասանություն vinteava [gl]
 • catorceava-ի արտասանություն catorceava [gl]
 • décimo oitavo-ի արտասանություն décimo oitavo [gl]
 • dezaseisavo-ի արտասանություն dezaseisavo [gl]
 • catrocentos-ի արտասանություն catrocentos [gl]
 • cento unha-ի արտասանություն cento unha [gl]
 • dúas-ի արտասանություն dúas [gl]
 • quincuaxésimo-ի արտասանություն quincuaxésimo [gl]
 • trixésimo-ի արտասանություն trixésimo [gl]
 • dezasete-ի արտասանություն dezasete [gl]
 • décimo sexto-ի արտասանություն décimo sexto [gl]
 • onceavo-ի արտասանություն onceavo [gl]
 • cuadraxésimo-ի արտասանություն cuadraxésimo [gl]
 • céntupla-ի արտասանություն céntupla [gl]
 • dezaseis-ի արտասանություն dezaseis [gl]
 • vinte e dúas-ի արտասանություն vinte e dúas [gl]
 • vixésimo segundo-ի արտասանություն vixésimo segundo [gl]
 • duascentas-ի արտասանություն duascentas [gl]
 • cincocentas-ի արտասանություն cincocentas [gl]
 • setecentos-ի արտասանություն setecentos [pt]
 • décimo quinto-ի արտասանություն décimo quinto [gl]
 • setecentas-ի արտասանություն setecentas [gl]
 • quiñentas-ի արտասանություն quiñentas [gl]
 • trescentas-ի արտասանություն trescentas [gl]