Կատեգորիա:

era name

Բաժանորդագրվել era name արտասանություններին

 • 大同ի արտասանություն 大同 [zh]
 • 永久ի արտասանություն 永久 [ja]
 • 正徳ի արտասանություն 正徳 [zh]
 • 保安ի արտասանություն 保安 [ja]
 • 永和ի արտասանություն 永和 [zh]
 • 文明ի արտասանություն 文明 [ja]
 • 正中ի արտասանություն 正中 [ja]
 • 天正ի արտասանություն 天正 [ja]
 • 嘉慶ի արտասանություն 嘉慶 [ja]
 • 仁和ի արտասանություն 仁和 [ja]
 • 天平神護ի արտասանություն 天平神護 [ja]
 • 長和ի արտասանություն 長和 [ja]
 • 長久ի արտասանություն 長久 [ja]
 • 天授ի արտասանություն 天授 [ja]
 • 天元ի արտասանություն 天元 [ja]
 • 延長ի արտասանություն 延長 [zh]
 • 享和ի արտասանություն 享和 [ja]
 • 延慶ի արտասանություն 延慶 [ja]
 • 明応ի արտասանություն 明応 [ja]
 • 承安ի արտասանություն 承安 [ja]
 • 永保ի արտասանություն 永保 [ja]
 • 治安ի արտասանություն 治安 [ja]
 • 延宝ի արտասանություն 延宝 [ja]
 • 延暦ի արտասանություն 延暦 [ja]
 • 康応ի արտասանություն 康応 [ja]
 • 貞永ի արտասանություն 貞永 [ja]
 • 文亀ի արտասանություն 文亀 [ja]
 • 永仁ի արտասանություն 永仁 [ja]
 • 万延ի արտասանություն 万延 [ja]
 • 延享ի արտասանություն 延享 [ja]
 • 乾元ի արտասանություն 乾元 [ja]
 • 天喜ի արտասանություն 天喜 [ja]
 • 元慶ի արտասանություն 元慶 [ja]
 • 寛治ի արտասանություն 寛治 [ja]
 • 慶安ի արտասանություն 慶安 [ja]
 • 建保ի արտասանություն 建保 [ja]
 • 文治ի արտասանություն 文治 [ja]
 • 康永ի արտասանություն 康永 [ja]
 • 正治ի արտասանություն 正治 [ja]
 • 正長ի արտասանություն 正長 [ja]
 • 元亨ի արտասանություն 元亨 [ja]
 • 久寿ի արտասանություն 久寿 [ja]
 • 天平宝字ի արտասանություն 天平宝字 [ja]
 • 寛弘ի արտասանություն 寛弘 [ja]
 • 応和ի արտասանություն 応和 [ja]
 • 永長ի արտասանություն 永長 [ja]
 • 弘長ի արտասանություն 弘長 [ja]
 • 寛仁ի արտասանություն 寛仁 [ja]
 • 承和ի արտասանություն 承和 [ja]
 • 斉衡ի արտասանություն 斉衡 [ja]
 • 永禄ի արտասանություն 永禄 [ja]
 • 寛文ի արտասանություն 寛文 [ja]
 • 元亀ի արտասանություն 元亀 [ja]
 • 文永ի արտասանություն 文永 [ja]
 • 長承ի արտասանություն 長承 [ja]
 • 天応ի արտասանություն 天応 [ja]
 • 貞和ի արտասանություն 貞和 [ja]
 • 天和ի արտասանություն 天和 [ja]
 • 天徳ի արտասանություն 天徳 [ja]
 • 建徳ի արտասանություն 建徳 [ja]
 • 文応ի արտասանություն 文応 [ja]
 • 長享ի արտասանություն 長享 [ja]
 • 正暦ի արտասանություն 正暦 [ja]
 • 応徳ի արտասանություն 応徳 [ja]
 • 正和ի արտասանություն 正和 [ja]
 • 元文ի արտասանություն 元文 [ja]
 • 天延ի արտասանություն 天延 [ja]
 • 天治ի արտասանություն 天治 [ja]
 • 応保ի արտասանություն 応保 [ja]
 • 徳治ի արտասանություն 徳治 [ja]
 • 貞応ի արտասանություն 貞応 [ja]
 • 寛元ի արտասանություն 寛元 [ja]
 • 承徳ի արտասանություն 承徳 [ja]
 • 嘉吉ի արտասանություն 嘉吉 [ja]
 • 仁寿ի արտասանություն 仁寿 [ja]
 • 文正ի արտասանություն 文正 [ja]
 • 霊亀ի արտասանություն 霊亀 [ja]
 • 元徳ի արտասանություն 元徳 [ja]
 • 大永ի արտասանություն 大永 [ja]
 • 寿永ի արտասանություն 寿永 [ja]
 • 久安ի արտասանություն 久安 [ja]
 • 承暦ի արտասանություն 承暦 [ja]
 • 永正ի արտասանություն 永正 [ja]
 • 延文ի արտասանություն 延文 [ja]
 • 暦仁ի արտասանություն 暦仁 [ja]
 • 建久ի արտասանություն 建久 [ja]
 • 神護景雲ի արտասանություն 神護景雲 [ja]
 • 元仁ի արտասանություն 元仁 [ja]
 • 承久ի արտասանություն 承久 [ja]
 • 正元ի արտասանություն 正元 [ja]
 • 仁安ի արտասանություն 仁安 [ja]
 • 元弘ի արտասանություն 元弘 [ja]
 • 永治ի արտասանություն 永治 [ja]
 • 延徳ի արտասանություն 延徳 [ja]
 • Mousterianի արտասանություն Mousterian [en]
 • 元永ի արտասանություն 元永 [ja]
 • 嘉暦ի արտասանություն 嘉暦 [ja]
 • 永徳ի արտասանություն 永徳 [ja]
 • 永万ի արտասանություն 永万 [ja]
 • 康治ի արտասանություն 康治 [ja]