Կատեգորիա:

era name

Բաժանորդագրվել era name արտասանություններին

 • 大同-ի արտասանություն 大同 [zh]
 • 正徳-ի արտասանություն 正徳 [zh]
 • 永久-ի արտասանություն 永久 [ja]
 • 永和-ի արտասանություն 永和 [zh]
 • 保安-ի արտասանություն 保安 [ja]
 • 正中-ի արտասանություն 正中 [ja]
 • 天正-ի արտասանություն 天正 [ja]
 • 嘉慶-ի արտասանություն 嘉慶 [ja]
 • 文明-ի արտասանություն 文明 [ja]
 • 仁和-ի արտասանություն 仁和 [ja]
 • 天平神護-ի արտասանություն 天平神護 [ja]
 • 長和-ի արտասանություն 長和 [ja]
 • 天授-ի արտասանություն 天授 [ja]
 • 享和-ի արտասանություն 享和 [ja]
 • 天元-ի արտասանություն 天元 [ja]
 • 延慶-ի արտասանություն 延慶 [ja]
 • 明応-ի արտասանություն 明応 [ja]
 • 承安-ի արտասանություն 承安 [ja]
 • 永保-ի արտասանություն 永保 [ja]
 • 延宝-ի արտասանություն 延宝 [ja]
 • 康応-ի արտասանություն 康応 [ja]
 • 延暦-ի արտասանություն 延暦 [ja]
 • 永仁-ի արտասանություն 永仁 [ja]
 • 貞永-ի արտասանություն 貞永 [ja]
 • 文亀-ի արտասանություն 文亀 [ja]
 • 万延-ի արտասանություն 万延 [ja]
 • 延享-ի արտասանություն 延享 [ja]
 • 乾元-ի արտասանություն 乾元 [ja]
 • 天喜-ի արտասանություն 天喜 [ja]
 • 元慶-ի արտասանություն 元慶 [ja]
 • 寛治-ի արտասանություն 寛治 [ja]
 • 慶安-ի արտասանություն 慶安 [ja]
 • 建保-ի արտասանություն 建保 [ja]
 • 文治-ի արտասանություն 文治 [ja]
 • 正長-ի արտասանություն 正長 [ja]
 • 康永-ի արտասանություն 康永 [ja]
 • 正治-ի արտասանություն 正治 [ja]
 • 元亨-ի արտասանություն 元亨 [ja]
 • 天平宝字-ի արտասանություն 天平宝字 [ja]
 • 久寿-ի արտասանություն 久寿 [ja]
 • 応和-ի արտասանություն 応和 [ja]
 • 寛弘-ի արտասանություն 寛弘 [ja]
 • 弘長-ի արտասանություն 弘長 [ja]
 • 永長-ի արտասանություն 永長 [ja]
 • 斉衡-ի արտասանություն 斉衡 [ja]
 • 寛仁-ի արտասանություն 寛仁 [ja]
 • 承和-ի արտասանություն 承和 [ja]
 • 永禄-ի արտասանություն 永禄 [ja]
 • 寛文-ի արտասանություն 寛文 [ja]
 • 文永-ի արտասանություն 文永 [ja]
 • 元亀-ի արտասանություն 元亀 [ja]
 • 長承-ի արտասանություն 長承 [ja]
 • 天応-ի արտասանություն 天応 [ja]
 • 貞和-ի արտասանություն 貞和 [ja]
 • 延長-ի արտասանություն 延長 [ja]
 • 天徳-ի արտասանություն 天徳 [ja]
 • 建徳-ի արտասանություն 建徳 [ja]
 • 文応-ի արտասանություն 文応 [ja]
 • 長享-ի արտասանություն 長享 [ja]
 • 正暦-ի արտասանություն 正暦 [ja]
 • 応徳-ի արտասանություն 応徳 [ja]
 • 正和-ի արտասանություն 正和 [ja]
 • 元文-ի արտասանություն 元文 [ja]
 • 天延-ի արտասանություն 天延 [ja]
 • 天治-ի արտասանություն 天治 [ja]
 • 天和-ի արտասանություն 天和 [ja]
 • 応保-ի արտասանություն 応保 [ja]
 • 徳治-ի արտասանություն 徳治 [ja]
 • 寛元-ի արտասանություն 寛元 [ja]
 • 貞応-ի արտասանություն 貞応 [ja]
 • 承徳-ի արտասանություն 承徳 [ja]
 • 嘉吉-ի արտասանություն 嘉吉 [ja]
 • 仁寿-ի արտասանություն 仁寿 [ja]
 • 文正-ի արտասանություն 文正 [ja]
 • 霊亀-ի արտասանություն 霊亀 [ja]
 • 元徳-ի արտասանություն 元徳 [ja]
 • 治安-ի արտասանություն 治安 [ja]
 • 大永-ի արտասանություն 大永 [ja]
 • 寿永-ի արտասանություն 寿永 [ja]
 • 久安-ի արտասանություն 久安 [ja]
 • 永正-ի արտասանություն 永正 [ja]
 • 延文-ի արտասանություն 延文 [ja]
 • 暦仁-ի արտասանություն 暦仁 [ja]
 • 承暦-ի արտասանություն 承暦 [ja]
 • 建久-ի արտասանություն 建久 [ja]
 • 神護景雲-ի արտասանություն 神護景雲 [ja]
 • 正元-ի արտասանություն 正元 [ja]
 • 承久-ի արտասանություն 承久 [ja]
 • 仁安-ի արտասանություն 仁安 [ja]
 • 元仁-ի արտասանություն 元仁 [ja]
 • 延徳-ի արտասանություն 延徳 [ja]
 • 永治-ի արտասանություն 永治 [ja]
 • 元弘-ի արտասանություն 元弘 [ja]
 • 元永-ի արտասանություն 元永 [ja]
 • 嘉暦-ի արտասանություն 嘉暦 [ja]
 • 永徳-ի արտասանություն 永徳 [ja]
 • 永万-ի արտասանություն 永万 [ja]
 • 康治-ի արտասանություն 康治 [ja]
 • 観応-ի արտասանություն 観応 [ja]
 • 康正-ի արտասանություն 康正 [ja]