• venti mil-ի արտասանություն venti mil [ast]
 • trece-ի արտասանություն trece [es]
 • doscientes-ի արտասանություն doscientes [ast]
 • diecinueve-ի արտասանություն diecinueve [es]
 • trelce-ի արտասանություն trelce [ast]
 • doscientos-ի արտասանություն doscientos [es]
 • dieciocho-ի արտասանություն dieciocho [es]
 • trenta mil-ի արտասանություն trenta mil [ast]
 • nueve-ի արտասանություն nueve [es]
 • dieciséis-ի արտասանություն dieciséis [es]
 • trenta y dos-ի արտասանություն trenta y dos [ast]
 • catorce-ի արտասանություն catorce [es]
 • ocho-ի արտասանություն ocho [es]
 • diecisiete-ի արտասանություն diecisiete [es]
 • trenta y un-ի արտասանություն trenta y un [ast]
 • quince-ի արտասանություն quince [es]
 • diez-ի արտասանություն diez [es]
 • doce-ի արտասանություն doce [es]
 • cero-ի արտասանություն cero [es]
 • cinco-ի արտասանություն cinco [es]
 • seis-ի արտասանություն seis [es]
 • cuatro-ի արտասանություն cuatro [es]