• bap-ի արտասանություն bap [bar]
 • праснаки-ի արտասանությունը ձայնագրել праснаки [be] Կայանալիք արտասանություն
 • focaccia-ի արտասանություն focaccia [it]
 • baguettes-ի արտասանություն baguettes [fr]
 • fervere-ի արտասանություն fervere [fr]
 • baguette-ի արտասանություն baguette [fr]
 • tartine-ի արտասանություն tartine [fr]
 • jellyy-ի արտասանություն jellyy [ko]
 • ciabatta-ի արտասանություն ciabatta [sv]
 • kroimy-ի արտասանություն kroimy [pl]
 • non-ի արտասանություն non [fr]
 • קנאבלברויט-ի արտասանություն קנאבלברויט [yi]
 • نانشان-ի արտասանություն نانشان [fa]
 • 생강빵-ի արտասանություն 생강빵 [ko]
 • cruzeiros-ի արտասանություն cruzeiros [pt]
 • agrum-ի արտասանություն agrum [la]
 • լավաշ-ի արտասանություն լավաշ [hy]
 • pão doce-ի արտասանություն pão doce [pt]
 • Brout-ի արտասանություն Brout [lb]
 • razowiec-ի արտասանություն razowiec [pl]
 • pumpernickel-ի արտասանություն pumpernickel [en]
 • ዳቦ-ի արտասանությունը ձայնագրել ዳቦ [am] Կայանալիք արտասանություն
 • matzohs-ի արտասանություն matzohs [en]
 • margaryna-ի արտասանություն margaryna [pl]
 • chleb-ի արտասանություն chleb [pl]
 • barm-ի արտասանություն barm [sv]
 • naan-ի արտասանություն naan [he]
 • Mestemacher-ի արտասանություն Mestemacher [de]
 • Kasiora-ի արտասանություն Kasiora [pl]
 • madrai-ի արտասանությունը ձայնագրել madrai [fj] Կայանալիք արտասանություն