• 심연-ի արտասանություն 심연 [ko]
 • Salto-ի արտասանություն Salto [de]
 • ਖੱਡ-ի արտասանություն ਖੱਡ [pa]
 • abisso-ի արտասանություն abisso [it]
 • пучина-ի արտասանություն пучина [ru]
 • otchłań-ի արտասանություն otchłań [pl]
 • afgrond-ի արտասանություն afgrond [af]
 • öfgrün-ի արտասանություն öfgrün [fy]
 • abbissi-ի արտասանություն abbissi [scn]
 • бездань-ի արտասանություն бездань [be]
 • affwys-ի արտասանություն affwys [cy]
 • fampana-ի արտասանությունը ձայնագրել fampana [mg] Կայանալիք արտասանություն
 • dilemo-ի արտասանությունը ձայնագրել dilemo [st] Կայանալիք արտասանություն
 • amildegi-ի արտասանություն amildegi [eu]
 • umwonyo-ի արտասանությունը ձայնագրել umwonyo [xh] Կայանալիք արտասանություն
 • ofgrond-ի արտասանություն ofgrond [lb]
 • humnerë-ի արտասանություն humnerë [sq]
 • inyenga-ի արտասանությունը ձայնագրել inyenga [rw] Կայանալիք արտասանություն
 • abysm-ի արտասանություն abysm [en]
 • abbissu-ի արտասանություն abbissu [scn]
 • sishenjele-ի արտասանությունը ձայնագրել sishenjele [loz] Կայանալիք արտասանություն
 • abume-ի արտասանությունը ձայնագրել abume [ee] Կայանալիք արտասանություն
 • incacanyo-ի արտասանությունը ձայնագրել incacanyo [rw] Կայանալիք արտասանություն
 • bobipo-ի արտասանությունը ձայնագրել bobipo [tn] Կայանալիք արտասանություն
 • abís-ի արտասանություն abís [ca]
 • mawere-ի արտասանություն mawere [sn]
 • toull-lonk-ի արտասանություն toull-lonk [br]
 • tevenn-ի արտասանություն tevenn [br]
 • auejkatlan-ի արտասանությունը ձայնագրել auejkatlan [nah] Կայանալիք արտասանություն
 • zumiñlil-ի արտասանությունը ձայնագրել zumiñlil [arn] Կայանալիք արտասանություն