Լուրիերեն, արտասանության ուղեցույց

Փնտրեք և սովորեք արտասանել բառեր և արտահայտություններ այս լեզվով (Լուրիերեն)։ Սովորեք արտասանել օգտագործելով մեր ուղեցույցերը։

Լուրիերեն: Ամենաշատ խորհրդակցված արտասանությունները

  • آفرتի արտասանություն
    آفرت
  • آفریի արտասանություն
    آفری
  • آگرملیچի արտասանություն
    آگرملیچ

Տեսնել բոլորը

Դուք ուզու՞մ եք արտասանել բառեր հետևյալ լեզվով (Լուրիերեն