Ղրղզերեն, արտասանության ուղեցույց

Փնտրեք և սովորեք արտասանել բառեր և արտահայտություններ այս լեզվով (Ղրղզերեն)։ Սովորեք արտասանել օգտագործելով մեր ուղեցույցերը։

Ղրղզերեն: Ամենաշատ խորհրդակցված արտասանությունները

  • төртի արտասանություն
    төрт

Տեսնել բոլորը

Դուք ուզու՞մ եք արտասանել բառեր հետևյալ լեզվով (Ղրղզերեն