Օգտատերի էջ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.
Ամսաթիվ Բառ Լսել Քվեներ
26/05/2010 Jan Dirksz Both [nl] Jan Dirksz Bothի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 Aagfe [nl] Aagfeի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 Johan Willem Beyen [nl] Johan Willem Beyenի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 Boumans [nl] Boumansի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 Musetta van der Merwe [nl] Musetta van der Merweի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 van Santen [nl] van Santenի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 Ambrosius Bosschaert [nl] Ambrosius Bosschaertի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 Michiel Sweerts [nl] Michiel Sweertsի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 Santomees [nl] Santomeesի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 Moorveld [nl] Moorveldի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 Jean Dreze [nl] Jean Drezeի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 Bernard van Risamburgh [nl] Bernard van Risamburghի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 Joris de Caulerij [nl] Joris de Caulerijի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 Christiaan Snouck Hurgronje [nl] Christiaan Snouck Hurgronjeի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 Noord-Nauw van Kales [nl] Noord-Nauw van Kalesի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 Wilbert Hazelzet [nl] Wilbert Hazelzetի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 verwachten [nl] verwachtenի արտասանություն 0 քվեներ
26/05/2010 mogelijk [nl] mogelijkի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
26/05/2010 voorbode [nl] voorbodeի արտասանություն 0 քվեներ
02/11/2009 DNA [nl] DNAի արտասանություն 0 քվեներ
02/11/2009 Karyoplasma [nl] Karyoplasmaի արտասանություն 0 քվեներ
02/11/2009 geslachtscel [nl] geslachtscelի արտասանություն 0 քվեներ
02/11/2009 chromosomenformule [nl] chromosomenformuleի արտասանություն 0 քվեներ
02/11/2009 meiose [nl] meioseի արտասանություն 0 քվեներ
02/11/2009 zaadcel [nl] zaadcelի արտասանություն 0 քվեներ
02/11/2009 geslachtschromosoom [nl] geslachtschromosoomի արտասանություն 0 քվեներ
02/11/2009 X-chromosoom [nl] X-chromosoomի արտասանություն 0 քվեներ
02/11/2009 Y-chromosoom [nl] Y-chromosoomի արտասանություն 0 քվեներ
02/11/2009 celdeling [nl] celdelingի արտասանություն 0 քվեներ
02/11/2009 Minderhoud [nl] Minderhoudի արտասանություն 0 քվեներ