Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.
Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/08/2015 rok bazowy [pl] rok bazowy-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/08/2015 podlegać ratyfikacji [pl] podlegać ratyfikacji-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/08/2015 rynek o zniżkowej tendencji [pl] rynek o zniżkowej tendencji-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 obligacja na okaziciela [pl] obligacja na okaziciela-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 przed opodatkowaniem [pl] przed opodatkowaniem-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 najkorzystniejsza cena [pl] najkorzystniejsza cena-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 najkorzystniejszy kurs [pl] najkorzystniejszy kurs-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 podatek od zakładów [pl] podatek od zakładów-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 gwarancja przetargowa [pl] gwarancja przetargowa-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 spekulant czarnorynkowy [pl] spekulant czarnorynkowy-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 superdywidenda [pl] superdywidenda-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 emisja bonusowa [pl] emisja bonusowa-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 rynek zwyżkujący [pl] rynek zwyżkujący-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 zwyżkujący [pl] zwyżkujący-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 zwyżkowo [pl] zwyżkowo-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 zmiana koniunktury [pl] zmiana koniunktury-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 koniunktura gospodarcza [pl] koniunktura gospodarcza-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 spadek koniunktury [pl] spadek koniunktury-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 prognozowanie koniunktury [pl] prognozowanie koniunktury-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 wskaźnik koniunktury [pl] wskaźnik koniunktury-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 wskaźniki koniunktury [pl] wskaźniki koniunktury-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 recesja gospodarcza [pl] recesja gospodarcza-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 ożywienie gospodarcze [pl] ożywienie gospodarcze-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 obrót globalny [pl] obrót globalny-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 sytuacja gospodarcza [pl] sytuacja gospodarcza-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 wskaźnik siły nabywczej [pl] wskaźnik siły nabywczej-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 kapitał zmobilizowany [pl] kapitał zmobilizowany-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 makler wekslowy [pl] makler wekslowy-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 zlecenie kasujące [pl] zlecenie kasujące-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/08/2015 akumulacja kapitału [pl] akumulacja kapitału-ի արտասանություն 0 քվեներ