Օգտատերի էջ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.
Ամսաթիվ Բառ Արտասանություն Տեղեկություն
23/01/2012 mosaicismo [it] mosaicismoի արտասանություն 0 քվեներ
23/01/2012 prognostico [it] prognosticoի արտասանություն 0 քվեներ
23/01/2012 multiassiale [it] multiassialeի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2012 nguanta [scn] nguantaի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2012 viscotta [scn] viscottaի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2012 viscuottu [scn] viscuottuի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2012 nguantera [scn] nguanteraի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2012 nichea [scn] nicheaի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2012 milicuccu [scn] milicuccuի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2012 coronale [it] coronaleի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
22/01/2012 scoliosi [it] scoliosiի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2012 valgismo [it] valgismoի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2012 varismo [it] varismoի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2012 mesiale [it] mesialeի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2012 ciaula [scn] ciaulaի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2012 carcarazza [scn] carcarazzaի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2012 vuturuni [scn] vuturuniի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2012 lapi (insect) [scn] lapi (insect)ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2012 lapa (insect) [scn] lapa (insect)ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2012 Nissa (Cartanissetta) [scn] Nissa (Cartanissetta)ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2012 u saliciuni [scn] u saliciuniի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2012 saliciuni [scn] saliciuniի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2012 ratanannu [scn] ratanannuի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2012 nannu [scn] nannuի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2012 rappa [scn] rappaի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2012 purpu [scn] purpuի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2012 scursuni [scn] scursuniի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2012 ranatu [scn] ranatuի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2012 scursuni i ranatu [scn] scursuni i ranatuի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2012 muliettu [scn] muliettuի արտասանություն 0 քվեներ