Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.
Թվական Բառ Լսել Քվեներ
01/01/2014 barnadödlighet [sv] barnadödlighet-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 millenniemål [sv] millenniemål-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 fiskekvot [sv] fiskekvot-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 återhämta [sv] återhämta-ի արտասանություն 1 քվեներ
01/01/2014 övergödning [sv] övergödning-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 Barents hav [sv] Barents hav-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 Irländska sjön [sv] Irländska sjön-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 Stockholms skärgård [sv] Stockholms skärgård-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 OECD-rapport [sv] OECD-rapport-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 naturresurs [sv] naturresurs-ի արտասանություն 1 քվեներ
01/01/2014 Internationella valutafonden IMF [sv] Internationella valutafonden IMF-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 halvårsskifte [sv] halvårsskifte-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 förvarna [sv] förvarna-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 respektlös [sv] respektlös-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 oacceptabel [sv] oacceptabel-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 eftergivet [sv] eftergivet-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 bättring [sv] bättring-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 måttet är rågat [sv] måttet är rågat-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 envishet [sv] envishet-ի արտասանություն 1 քվեներ
01/01/2014 sorglös [sv] sorglös-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 trim [sv] trim-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 arbetarfamilj [sv] arbetarfamilj-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 karriärval [sv] karriärval-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 normaltillstånd [sv] normaltillstånd-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 oinfriad [sv] oinfriad-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 påtalad [sv] påtalad-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 opåtalad [sv] opåtalad-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 sedvanligt [sv] sedvanligt-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 osedvanlig [sv] osedvanlig-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2014 krisdrabbad [sv] krisdrabbad-ի արտասանություն 0 քվեներ