Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.
Թվական Բառ Լսել Քվեներ
23/01/2012 торһуд [xal] торһуд-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/01/2012 һууҗмул [xal] һууҗмул-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/01/2012 Тату [xal] Тату-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/01/2012 һәрглх [xal] һәрглх-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/01/2012 көөрх [xal] көөрх-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
23/01/2012 аав [xal] аав-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/01/2012 ээҗ [xal] ээҗ-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
23/01/2012 нульмсн [xal] нульмсн-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
23/01/2012 хәләх [xal] хәләх-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/01/2012 Тутрһн [xal] Тутрһн-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/01/2012 тууль [xal] тууль-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/01/2012 Зүн һарин нутг [xal] Зүн һарин нутг-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/01/2012 Жөөлн [xal] Жөөлн-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/01/2012 Өөрд [xal] Өөрд-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/01/2012 Һалдан-Бошгт [xal] Һалдан-Бошгт-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/01/2012 Хальмг Таңһч [xal] Хальмг Таңһч-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2011 дөрвүд [xal] дөрвүд-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2011 җаавадх [xal] җаавадх-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2011 иҗл [xal] иҗл-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2011 әрәсә [xal] әрәсә-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2011 өлкчн [xal] өлкчн-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2011 баавһа [xal] баавһа-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2011 тоомсрта [xal] тоомсрта-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2011 бәәлһнә нерн [xal] бәәлһнә нерн-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2011 мөрн [xal] мөрн-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2011 мөчн [xal] мөчн-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2011 моһа [xal] моһа-ի արտասանություն 0 քվեներ