Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.
Թվական Բառ Լսել Քվեներ
15/06/2016 rezulte [eo] rezulte-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/06/2016 kolizii [eo] kolizii-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 rafini [eo] rafini-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 radiofotografio [eo] radiofotografio-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 ŝuti [eo] ŝuti-ի արտասանություն -2 քվեներ
02/09/2013 Q [eo] Q-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 i [eo] i-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 ĥ [eo] ĥ-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 ĝ [eo] ĝ-ի արտասանություն -1 քվեներ
02/09/2013 R [eo] R-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 1984 [eo] 1984-ի արտասանություն -1 քվեներ
02/09/2013 jahurto [eo] jahurto-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 depressiva [pt] depressiva-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 zangar-se [pt] zangar-se-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 assoalhada [pt] assoalhada-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 bonfama [eo] bonfama-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 ekstrema [eo] ekstrema-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 jogurto [eo] jogurto-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 jokero [eo] jokero-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 hejtilo [eo] hejtilo-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 hektolitro [eo] hektolitro-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 hektometro [eo] hektometro-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 helblua [eo] helblua-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 hejmveo [eo] hejmveo-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 infanterio [eo] infanterio-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 forbruli [eo] forbruli-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 engluti [eo] engluti-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 kritiko [eo] kritiko-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 helpantino [eo] helpantino-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2013 helpanto [eo] helpanto-ի արտասանություն -1 քվեներ