Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.
Թվական Բառ Լսել Քվեներ
16/02/2010 caryocinèse [fr] caryocinèse-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 borrélie [fr] borrélie-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 bivalent [fr] bivalent-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 blastogenèse [fr] blastogenèse-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
16/02/2010 hémolysine [fr] hémolysine-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 hypothèse [fr] hypothèse-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 hypolactasie [fr] hypolactasie-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 hypervitaminose [fr] hypervitaminose-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 hyperaccumulatrices [fr] hyperaccumulatrices-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 hyperaccumulation [fr] hyperaccumulation-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 hydrotropisme [fr] hydrotropisme-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 histologie [fr] histologie-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 hormone corticotrope [fr] hormone corticotrope-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 hormone adrénocorticotrope [fr] hormone adrénocorticotrope-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 hexamère [fr] hexamère-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 herptile [fr] herptile-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 beursault [fr] beursault-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 hémolyse [fr] hémolyse-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 génique [fr] génique-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 hémoglobine [fr] hémoglobine-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 globine [fr] globine-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 gamète [fr] gamète-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 fer sérique [fr] fer sérique-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 isoète [fr] isoète-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 galidie [fr] galidie-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 flore intestinale [fr] flore intestinale-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 gravide [fr] gravide-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 paronomase [fr] paronomase-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 hyperaccumulateur [fr] hyperaccumulateur-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/02/2010 lactase [fr] lactase-ի արտասանություն 0 քվեներ