Օգտատերի էջ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.
Ամսաթիվ Բառ Լսել Քվեներ
04/12/2010 Dawid Ciucci [it] Dawid Ciucciի արտասանություն 0 քվեներ
04/12/2010 ptilocerco [it] ptilocercoի արտասանություն 0 քվեներ
04/12/2010 quarantuno [it] quarantunoի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
04/12/2010 centouno [it] centounoի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
04/12/2010 Alberta Ferretti [it] Alberta Ferrettiի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
04/12/2010 Luigi Luca Cavalli-Sforza [it] Luigi Luca Cavalli-Sforzaի արտասանություն 0 քվեներ
04/12/2010 retroazione [it] retroazioneի արտասանություն 0 քվեներ
04/12/2010 contrattista [it] contrattistaի արտասանություն 0 քվեներ
04/12/2010 riduzione dell'orario [it] riduzione dell'orarioի արտասանություն 0 քվեներ
04/12/2010 pesche [it] pescheի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
04/12/2010 muffola [it] muffolaի արտասանություն 0 քվեներ
04/12/2010 marnoso [it] marnosoի արտասանություն 0 քվեներ
04/12/2010 siltoso [it] siltosoի արտասանություն 0 քվեներ
04/12/2010 marna [it] marnaի արտասանություն 0 քվեներ
04/12/2010 calcarenite [it] calcareniteի արտասանություն 0 քվեներ
04/12/2010 surroga [it] surrogaի արտասանություն 0 քվեներ
04/12/2010 surrogazione [it] surrogazioneի արտասանություն 0 քվեներ
04/12/2010 soprammobile [it] soprammobileի արտասանություն 0 քվեներ
04/12/2010 Giacobbe [it] Giacobbeի արտասանություն 0 քվեներ
12/09/2010 decrepitazione [it] decrepitazioneի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
12/09/2010 dendrite [it] dendriteի արտասանություն 2 քվեներ
12/09/2010 depurato [it] depuratoի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
12/09/2010 deuterio [it] deuterioի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
12/09/2010 deutrone [it] deutroneի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
12/09/2010 devetrificazione [it] devetrificazioneի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
12/09/2010 diagenesi [it] diagenesiի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
12/09/2010 diamagnetico [it] diamagneticoի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
12/09/2010 diaplettico [it] diapletticoի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
12/09/2010 diasporo [it] diasporoի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
12/09/2010 dicroico [it] dicroicoի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն