• lordarsi-ի արտասանություն lordarsi [it]
 • impataccare-ի արտասանություն impataccare [it]
 • impataccarsi-ի արտասանություն impataccarsi [it]
 • candeggiare-ի արտասանություն candeggiare [it]
 • imbrattare-ի արտասանություն imbrattare [it]
 • deturparsi-ի արտասանություն deturparsi [it]
 • imbrattarsi-ի արտասանություն imbrattarsi [it]
 • infamarsi-ի արտասանություն infamarsi [it]
 • sgorbiare-ի արտասանություն sgorbiare [it]
 • chiazzare-ի արտասանություն chiazzare [it]
 • insudiciare-ի արտասանություն insudiciare [it]
 • detergere-ի արտասանություն detergere [it]
 • lucidare-ի արտասանություն lucidare [it]
 • impillaccherare-ի արտասանություն impillaccherare [it]
 • insozzare-ի արտասանություն insozzare [it]
 • bricconeggiare-ի արտասանություն bricconeggiare [it]
 • brezzeggiare-ի արտասանություն brezzeggiare [it]
 • braveggiare-ի արտասանություն braveggiare [it]
 • bravare-ի արտասանություն bravare [it]
 • brattare-ի արտասանություն brattare [it]
 • brancare-ի արտասանություն brancare [it]
 • bracciare-ի արտասանություն bracciare [it]
 • braccheggiare-ի արտասանություն braccheggiare [it]
 • bozzolare-ի արտասանություն bozzolare [it]
 • bozzare-ի արտասանություն bozzare [it]
 • boxare-ի արտասանություն boxare [it]
 • bottinare-ի արտասանություն bottinare [it]
 • borrire-ի արտասանություն borrire [it]
 • borlare-ի արտասանություն borlare [it]
 • borire-ի արտասանություն borire [it]