• squatteur-ի արտասանություն squatteur [fr]
 • squatter-ի արտասանություն squatter [en]
 • Jeune, jolie, mais seule-ի արտասանություն Jeune, jolie, mais seule [fr]
 • JJMS-ի արտասանություն JJMS [fr]
 • Jet setter-ի արտասանություն Jet setter [fr]
 • nomenclatura-ի արտասանություն nomenclatura [es]
 • Bon chic bon genre-ի արտասանություն Bon chic bon genre [fr]
 • apparence-ի արտասանություն apparence [fr]
 • rupins-ի արտասանություն rupins [fr]
 • huppé-ի արտասանություն huppé [fr]
 • BCBG-ի արտասանություն BCBG [fr]
 • Toto l'aristo-ի արտասանություն Toto l'aristo [fr]
 • Bottin mondain-ի արտասանություն Bottin mondain [fr]
 • propre sur lui-ի արտասանություն propre sur lui [fr]
 • la haute société-ի արտասանություն la haute société [fr]
 • mondanités-ի արտասանություն mondanités [fr]
 • bourge-ի արտասանություն bourge [fr]
 • gens de la haute-ի արտասանություն gens de la haute [fr]
 • distingué-ի արտասանություն distingué [fr]
 • subservience-ի արտասանություն subservience [en]
 • Romano-British culture-ի արտասանություն Romano-British culture [en]
 • Industrial Revolution-ի արտասանություն Industrial Revolution [en]
 • sainte nitouche-ի արտասանություն sainte nitouche [fr]
 • alienation-ի արտասանություն alienation [en]
 • abbey-ի արտասանություն abbey [en]