• ancora-ի արտասանություն ancora [it]
 • assorto-ի արտասանություն assorto [it]
 • apposto-ի արտասանություն apposto [it]
 • agitatori-ի արտասանություն agitatori [it]
 • affetto-ի արտասանություն affetto [it]
 • affetta-ի արտասանություն affetta [it]
 • adiposi-ի արտասանություն adiposi [it]
 • Messe-ի արտասանություն Messe [fr]
 • accusatori-ի արտասանություն accusatori [it]
 • peggiorò-ի արտասանություն peggiorò [it]
 • peggioro-ի արտասանություն peggioro [it]
 • preparò-ի արտասանություն preparò [it]
 • preparo-ի արտասանություն preparo [es]
 • àncora-ի արտասանություն àncora [it]
 • àbitino-ի արտասանություն àbitino [it]
 • circuìto-ի արտասանություն circuìto [it]
 • circùito-ի արտասանություն circùito [it]
 • ancora (avverbio)-ի արտասանություն ancora (avverbio) [it]
 • credo (fede)-ի արտասանություն credo (fede) [it]
 • affetto (v. affettare)-ի արտասանություն affetto (v. affettare) [it]
 • esse (lettera S)-ի արտասանություն esse (lettera S) [it]
 • peste (pestate)-ի արտասանություն peste (pestate) [it]
 • corressi (v. correre)-ի արտասանություն corressi (v. correre) [it]
 • messe (raccolto)-ի արտասանություն messe (raccolto) [it]
 • vera (agg. f. vero)-ի արտասանություն vera (agg. f. vero) [it]
 • esca (pesca)-ի արտասանություն esca (pesca) [it]
 • peste (malattia)-ի արտասանություն peste (malattia) [it]
 • corressi (v. correggere)-ի արտասանություն corressi (v. correggere) [it]
 • mento (parte del viso)-ի արտասանություն mento (parte del viso) [it]
 • affetta (v. affettare)-ի արտասանություն affetta (v. affettare) [it]