• Aurore-ի արտասանություն Aurore [fr]
  • Maragnoli-ի արտասանություն Maragnoli [de]
  • Riccati-ի արտասանություն Riccati [it]
  • Marchiafava-Bignami-ի արտասանություն Marchiafava-Bignami [it]
  • Al Capone-ի արտասանություն Al Capone [en]