• 깨어있다-ի արտասանություն 깨어있다 [ko]
 • പ്രഭാതം-ի արտասանություն പ്രഭാതം [ml]
 • snemma-ի արտասանություն snemma [is]
 • يوقط-ի արտասանություն يوقط [ar]
 • 早上-ի արտասանություն 早上 [zh]
 • 上午-ի արտասանություն 上午 [zh]
 • ranek-ի արտասանություն ranek [pl]
 • moghrey-ի արտասանություն moghrey [gv]
 • myttin-ի արտասանությունը ձայնագրել myttin [kw] Կայանալիք արտասանություն
 • 朝市-ի արտասանություն 朝市 [ja]
 • morning-afterpil-ի արտասանություն morning-afterpil [nl]
 • buongiorno-ի արտասանություն buongiorno [it]
 • kîkisêpâyâw-ի արտասանություն kîkisêpâyâw [cr]
 • matin-ի արտասանություն matin [fr]
 • dzionek-ի արտասանություն dzionek [pl]
 • Aamu-ի արտասանություն Aamu [fi]
 • ante meridiem-ի արտասանություն ante meridiem [en]
 • 早晨-ի արտասանություն 早晨 [yue]
 • owsianki-ի արտասանություն owsianki [pl]
 • owsianka-ի արտասանություն owsianka [pl]
 • udayam-ի արտասանություն udayam [te]
 • maddin-ի արտասանություն maddin [gv]
 • aamuna-ի արտասանություն aamuna [fi]
 • marriye-ի արտասանություն marriye [pdc]
 • zajtšo-ի արտասանությունը ձայնագրել zajtšo [] Կայանալիք արտասանություն
 • sə́wà-ի արտասանությունը ձայնագրել sə́wà [kr] Կայանալիք արտասանություն
 • maanin-ի արտասանությունը ձայնագրել maanin [jam] Կայանալիք արտասանություն
 • เช้า-ի արտասանություն เช้า [th]
 • субҳ-ի արտասանություն субҳ [tg]
 • dimineaţa-ի արտասանություն dimineaţa [ro]