• les-ի արտասանություն les [fr]
 • verte-ի արտասանություն verte [fr]
 • old-ի արտասանություն old [en]
 • less-ի արտասանություն less [en]
 • vert-ի արտասանություն vert [fr]
 • fed-ի արտասանություն fed [en]
 • mer-ի արտասանություն mer [fr]
 • ad-ի արտասանություն ad [hu]
 • sír-ի արտասանություն sír [hu]
 • halt-ի արտասանություն halt [en]
 • utazik-ի արտասանություն utazik [hu]
 • sajnálom-ի արտասանություն sajnálom [hu]
 • megpróbálom-ի արտասանություն megpróbálom [hu]
 • mozog-ի արտասանություն mozog [sk]
 • plătesc-ի արտասանություն plătesc [ro]
 • repül-ի արտասանություն repül [hu]
 • akarok-ի արտասանություն akarok [hu]
 • ásni-ի արտասանություն ásni [hu]
 • vont-ի արտասանություն vont [fr]
 • hirdet-ի արտասանություն hirdet [hu]
 • tudsz-ի արտասանություն tudsz [hu]
 • felrepül-ի արտասանություն felrepül [hu]
 • megengedett-ի արտասանություն megengedett [hu]
 • örülök-ի արտասանություն örülök [hu]
 • sült-ի արտասանություն sült [hu]
 • énekel-ի արտասանություն énekel [hu]
 • indokolja-ի արտասանություն indokolja [hu]
 • vala-ի արտասանություն vala [pt]
 • hallom-ի արտասանություն hallom [hu]
 • vegyék-ի արտասանություն vegyék [hu]