• hleb-ի արտասանություն hleb [sr]
 • রুটি-ի արտասանություն রুটি [bn]
 • wienerbrød-ի արտասանություն wienerbrød [no]
 • breid-ի արտասանություն breid [sco]
 • مرقوق-ի արտասանություն مرقوق [ar]
 • नान-ի արտասանություն नान [hi]
 • poolish-ի արտասանություն poolish [en]
 • Marmelade-ի արտասանություն Marmelade [de]
 • Hovis-ի արտասանություն Hovis [en]
 • knäckebrödet-ի արտասանություն knäckebrödet [sv]
 • bloomer-ի արտասանություն bloomer [en]
 • aǧúyapi-ի արտասանություն aǧúyapi [lkt]
 • knaekbroed-ի արտասանություն knaekbroed [da]
 • Le pain-ի արտասանություն Le pain [fr]
 • wafers-ի արտասանություն wafers [en]
 • broodtrommel-ի արտասանություն broodtrommel [nl]
 • tosti-ijzer-ի արտասանություն tosti-ijzer [nl]
 • broodmes-ի արտասանություն broodmes [nl]
 • vlokken-ի արտասանություն vlokken [nl]
 • zonnepitbrood-ի արտասանություն zonnepitbrood [nl]
 • parmaham-ի արտասանություն parmaham [nl]
 • meel-ի արտասանություն meel [nl]
 • bloem-ի արտասանություն bloem [nl]
 • pitabroodje-ի արտասանություն pitabroodje [nl]
 • pistolet-ի արտասանություն pistolet [fr]
 • croissantje-ի արտասանություն croissantje [nl]
 • kruidenboter-ի արտասանություն kruidenboter [nl]
 • kruidenkaas-ի արտասանություն kruidenkaas [nl]
 • krentenbrood-ի արտասանություն krentenbrood [nl]
 • tijgerbrood-ի արտասանություն tijgerbrood [nl]