• Red Sox-ի արտասանություն Red Sox [en]
 • 야구-ի արտասանություն 야구 [ko]
 • pitcher-ի արտասանություն pitcher [en]
 • home run-ի արտասանություն home run [en]
 • イーグルス-ի արտասանություն イーグルス [ja]
 • 完全比賽-ի արտասանություն 完全比賽 [nan]
 • Detroit Tigers-ի արտասանություն Detroit Tigers [en]
 • changeup-ի արտասանություն changeup [ja]
 • White Sox-ի արտասանություն White Sox [en]
 • 牽制球-ի արտասանություն 牽制球 [ja]
 • 安打-ի արտասանություն 安打 [ja]
 • catcher-ի արտասանություն catcher [en]
 • palant-ի արտասանություն palant [pl]
 • 3루수-ի արտասանություն 3루수 [ko]
 • home plate-ի արտասանություն home plate [en]
 • Jim Joyce-ի արտասանություն Jim Joyce [en]
 • 西武-ի արտասանություն 西武 [ja]
 • fast ball-ի արտասանություն fast ball [ja]
 • 自責分-ի արտասանություն 自責分 [zh]
 • 全壘打-ի արտասանություն 全壘打 [zh]
 • Nestor Chylak-ի արտասանություն Nestor Chylak [en]
 • 義大犀牛-ի արտասանություն 義大犀牛 [zh]
 • Papelbon-ի արտասանություն Papelbon [en]
 • 指定打擊-ի արտասանություն 指定打擊 [zh]
 • 統一獅-ի արտասանություն 統一獅 [zh]
 • dinger-ի արտասանություն dinger [en]
 • slugger-ի արտասանություն slugger [en]
 • umpire-ի արտասանություն umpire [en]
 • Nolan Ryan-ի արտասանություն Nolan Ryan [en]
 • 兄弟象-ի արտասանություն 兄弟象 [zh]