• 5 bost-ի արտասանություն 5 bost [eu]
 • 8 zortzi-ի արտասանություն 8 zortzi [eu]
 • 10 hamar-ի արտասանություն 10 hamar [eu]
 • 11 hamaika-ի արտասանություն 11 hamaika [eu]
 • 18 hemezortzi-ի արտասանություն 18 hemezortzi [eu]
 • 100 000-ի արտասանություն 100 000 [pl]
 • տաս-ի արտասանություն տաս [hy]
 • քսան մեկ-ի արտասանություն քսան մեկ [hy]
 • երկու-ի արտասանություն երկու [hy]
 • 1,001-ի արտասանություն 1,001 [en]
 • 11 - onze-ի արտասանություն 11 - onze [pt]
 • 16 - dezesseis-ի արտասանություն 16 - dezesseis [pt]
 • 15 - quinze-ի արտասանություն 15 - quinze [pt]
 • 50 - cinquenta-ի արտասանություն 50 - cinquenta [pt]
 • 1.000.000 - um milhão-ի արտասանություն 1.000.000 - um milhão [pt]
 • 3 hiru-ի արտասանություն 3 hiru [eu]
 • 2 bi-ի արտասանություն 2 bi [eu]
 • 7 zazpi-ի արտասանություն 7 zazpi [eu]
 • 4 lau-ի արտասանություն 4 lau [eu]
 • 12 hamabi-ի արտասանություն 12 hamabi [eu]
 • 13 hamahiru-ի արտասանություն 13 hamahiru [eu]
 • 14 hamalau-ի արտասանություն 14 hamalau [eu]
 • 15 hamabost-ի արտասանություն 15 hamabost [eu]
 • 16 hamasei-ի արտասանություն 16 hamasei [eu]
 • 17 hamazazpi-ի արտասանություն 17 hamazazpi [eu]
 • 20 hogei-ի արտասանություն 20 hogei [eu]
 • 5000-ի արտասանություն 5000 [de]
 • sétima-ի արտասանություն sétima [pt]
 • 0 - zero-ի արտասանություն 0 - zero [pt]
 • 9 - nove-ի արտասանություն 9 - nove [pt]