Արտասանել

Կարող եք ընտրել լեզու և տեսնել որոնք են այդ լեզվում արտասանության սպասող բառերը.

  • в церквах-ի արտասանությունը ձայնագրել в церквах
  • освятити-ի արտասանությունը ձայնագրել освятити
  • святити-ի արտասանությունը ձայնագրել святити
  • Долгополов-ի արտասանությունը ձայնագրել Долгополов [фамилии]
  • їбати/jibatı-ի արտասանությունը ձայնագրել їбати/jibatı [vulgar, profanity, swearing, jibaty, yibaty]
  • хуй/chuj-ի արտասանությունը ձայնագրել хуй/chuj [vulgar, profanity, swearing, матюки, huj, chuj, khuy]
  • пиздатий/pızdatıj-ի արտասանությունը ձայնագրել пиздатий/pızdatıj [vulgar, profanity, swearing, матюки, pyzdatyj, pyzdatyi]
  • пизда/pızda-ի արտասանությունը ձայնագրել пизда/pızda [profanity, vulgar, swearing, pyzda, матюки]
  • лісіа-ի արտասանությունը ձայնագրել лісіа
  • Аба-ի արտասանությունը ձայնագրել Аба