Արտասանել

Կարող եք ընտրել լեզու և տեսնել որոնք են այդ լեզվում արտասանության սպասող բառերը.

 • ящик-ի արտասանությունը ձայնագրել ящик [Модзелевская, ( Быков Сотников)]
 • коробка-ի արտասանությունը ձայնագրել коробка
 • ярд-ի արտասանությունը ձայնագրել ярд
 • яхта-ի արտասանությունը ձայնագրել яхта [човни і кораблі]
 • рентген-ի արտասանությունը ձայնագրել рентген
 • тонна-ի արտասանությունը ձայնագրել тонна
 • раз-ի արտասանությունը ձայնագրել раз [Модзелевская, ( Быков Сотников)]
 • зоопарк-ի արտասանությունը ձայնագրել зоопарк
 • зебра-ի արտասանությունը ձայնագրել зебра [именица, животиња, животные, zebra, Animal]
 • кукла-ի արտասանությունը ձայնագրել кукла [toys, Прус Кукла пер. Сахаровой 1890, ( Быков Сотников), Модзелевская]
 • книга-ի արտասանությունը ձայնագրել книга [noun, OMJ1_Lesson_02, nouns (chm), ( Быков Сотников)]