Արտասանել

Կարող եք ընտրել լեզու և տեսնել որոնք են այդ լեզվում արտասանության սպասող բառերը.

 • makaperi-ի արտասանությունը ձայնագրել makaperi
 • faja lobi-ի արտասանությունը ձայնագրել faja lobi
 • Sranang-ի արտասանությունը ձայնագրել Sranang
 • yesi-ի արտասանությունը ձայնագրել yesi
 • yesibuba-ի արտասանությունը ձայնագրել yesibuba
 • yesi-ati-ի արտասանությունը ձայնագրել yesi-ati
 • yesi-olo-ի արտասանությունը ձայնագրել yesi-olo
 • yesimama-ի արտասանությունը ձայնագրել yesimama
 • yesilinga-ի արտասանությունը ձայնագրել yesilinga
 • yesikaka-ի արտասանությունը ձայնագրել yesikaka
 • yesidoti-ի արտասանությունը ձայնագրել yesidoti
 • yeye-ի արտասանությունը ձայնագրել yeye [eye]
 • yeyefasi-ի արտասանությունը ձայնագրել yeyefasi
 • yolisti-ի արտասանությունը ձայնագրել yolisti
 • yola-ի արտասանությունը ձայնագրել yola
 • yoku-ի արտասանությունը ձայնագրել yoku
 • yokro-ի արտասանությունը ձայնագրել yokro
 • yongu-ի արտասանությունը ձայնագրել yongu
 • bromki-ի արտասանությունը ձայնագրել bromki
 • yonkuman-ի արտասանությունը ձայնագրել yonkuman
 • yorka-ի արտասանությունը ձայնագրել yorka
 • yorkaberi-ի արտասանությունը ձայնագրել yorkaberi
 • yorkatafra-ի արտասանությունը ձայնագրել yorkatafra
 • yosyosi-skoro-ի արտասանությունը ձայնագրել yosyosi-skoro
 • yosyosi-ի արտասանությունը ձայնագրել yosyosi
 • yowka-ի արտասանությունը ձայնագրել yowka
 • yowla-ի արտասանությունը ձայնագրել yowla
 • yuru-oso-ի արտասանությունը ձայնագրել yuru-oso
 • yuru-ի արտասանությունը ձայնագրել yuru
 • yuruten-ի արտասանությունը ձայնագրել yuruten
 • yusrefi-ի արտասանությունը ձայնագրել yusrefi
 • zuidsei-ի արտասանությունը ձայնագրել zuidsei
 • wetweti-ի արտասանությունը ձայնագրել wetweti
 • weti-ի արտասանությունը ձայնագրել weti
 • telo-ի արտասանությունը ձայնագրել telo [water, body, sostantivo, food]
 • gowtu-ի արտասանությունը ձայնագրել gowtu [chemical element]
 • kabasino-ի արտասանությունը ձայնագրել kabasino [chemical element]
 • koroskotriki-ի արտասանությունը ձայնագրել koroskotriki [chemical element]
 • kupru-ի արտասանությունը ձայնագրել kupru [chemical element]
 • kwiki-ի արտասանությունը ձայնագրել kwiki [chemical element]
 • srivru-ի արտասանությունը ձայնագրել srivru [chemical element]
 • sungu-ի արտասանությունը ձայնագրել sungu [chemical element, names]
 • ten-ի արտասանությունը ձայնագրել ten [Number, Kipling]
 • loto-ի արտասանությունը ձայնագրել loto [chemical element]
 • Afrka-ի արտասանությունը ձայնագրել Afrka
 • Amrika-ի արտասանությունը ձայնագրել Amrika
 • ropa-ի արտասանությունը ձայնագրել ropa [Polish towns and villages, rzeczownik, noun, Polish rivers, rzeka, river, Wisłoka, dopływ]
 • geografi-ի արտասանությունը ձայնագրել geografi
 • blaka-ի արտասանությունը ձայնագրել blaka [color]
 • redi-ի արտասանությունը ձայնագրել redi [color]