Արտասանել

Կարող եք ընտրել լեզու և տեսնել որոնք են այդ լեզվում արտասանության սպասող բառերը.

Բառեր

 • Lon ch’it die?-ի արտասանությունը ձայնագրել Lon ch’it die?
 • andoa ‘t ses?-ի արտասանությունը ձայնագրել andoa ‘t ses?
 • coma ch’it ciame?-ի արտասանությունը ձայնագրել coma ch’it ciame?
 • Va bin-ի արտասանությունը ձայնագրել Va bin
 • ‘Na maravija!-ի արտասանությունը ձայնագրել ‘Na maravija!
 • Mi i stagh bin, e ti?-ի արտասանությունը ձայնագրել Mi i stagh bin, e ti?
 • Com it ëstas?-ի արտասանությունը ձայնագրել Com it ëstas?
 • Adiù-ի արտասանությունը ձայնագրել Adiù
 • com vala?-ի արտասանությունը ձայնագրել com vala?
 • spatuss-ի արտասանությունը ձայնագրել spatuss
 • Wiksionari-ի արտասանությունը ձայնագրել Wiksionari
 • sent-ի արտասանությունը ձայնագրել sent [verb, verb past tense, verb past tenses, late, vėlus, pénz, money, verb - present, verb - present tense]
 • rusca-ի արտասանությունը ձայնագրել rusca
 • poj-ի արտասանությունը ձայնագրել poj
 • i sarìe-ի արտասանությունը ձայնագրել i sarìe
 • i sarìo-ի արտասանությունը ձայնագրել i sarìo
 • a sarìa-ի արտասանությունը ձայնագրել a sarìa
 • it sarìe-ի արտասանությունը ձայնագրել it sarìe
 • i sarìa-ի արտասանությունը ձայնագրել i sarìa
 • a fusso-ի արտասանությունը ձայնագրել a fusso
 • i fusse-ի արտասանությունը ձայնագրել i fusse
 • i fusso-ի արտասանությունը ձայնագրել i fusso
 • a fussa-ի արտասանությունը ձայնագրել a fussa
 • it fusse-ի արտասանությունը ձայնագրել it fusse
 • i fussa-ի արտասանությունը ձայնագրել i fussa
 • a sio-ի արտասանությունը ձայնագրել a sio
 • i sie-ի արտասանությունը ձայնագրել i sie
 • i sio-ի արտասանությունը ձայնագրել i sio
 • a sia-ի արտասանությունը ձայնագրել a sia
 • it sie-ի արտասանությունը ձայնագրել it sie
 • i sia-ի արտասանությունը ձայնագրել i sia
 • i saran-ի արտասանությունը ձայնագրել i saran
 • i sareve-ի արտասանությունը ձայնագրել i sareve
 • i saroma-ի արտասանությունը ձայնագրել i saroma
 • a sarà-ի արտասանությունը ձայնագրել a sarà
 • it saras-ի արտասանությունը ձայնագրել it saras
 • i sarai-ի արտասանությունը ձայնագրել i sarai
 • a j'ero-ի արտասանությունը ձայնագրել a j'ero
 • i j'ere-ի արտասանությունը ձայնագրել i j'ere
 • i j'ero-ի արտասանությունը ձայնագրել i j'ero
 • it j'ere-ի արտասանությունը ձայնագրել it j'ere
 • i j'era-ի արտասանությունը ձայնագրել i j'era
 • i seve-ի արտասանությունը ձայնագրել i seve
 • i soma-ի արտասանությունը ձայնագրել i soma
 • it ses-ի արտասանությունը ձայնագրել it ses
 • i son-ի արտասանությունը ձայնագրել i son
 • stàit-ի արտասանությունը ձայնագրել stàit
 • essend-ի արտասանությունը ձայնագրել essend
 • bagna-ի արտասանությունը ձայնագրել bagna
 • a l'avrìo-ի արտասանությունը ձայնագրել a l'avrìo

Phrases