Արտասանել

Կարող եք ընտրել լեզու և տեսնել որոնք են այդ լեզվում արտասանության սպասող բառերը.

 • Ntokozo Qwabe-ի արտասանությունը ձայնագրել Ntokozo Qwabe
 • iSewula Afrika-ի արտասանությունը ձայնագրել iSewula Afrika
 • iPitori-ի արտասանությունը ձայնագրել iPitori
 • iluju-ի արտասանությունը ձայնագրել iluju
 • isivalo-ի արտասանությունը ձայնագրել isivalo
 • igwayi-ի արտասանությունը ձայնագրել igwayi
 • amathumbu-ի արտասանությունը ձայնագրել amathumbu
 • ilitje-ի արտասանությունը ձայնագրել ilitje
 • ibizo-ի արտասանությունը ձայնագրել ibizo
 • umthetho-ի արտասանությունը ձայնագրել umthetho
 • ihlombe-ի արտասանությունը ձայնագրել ihlombe
 • isifuba-ի արտասանությունը ձայնագրել isifuba
 • uZimu-ի արտասանությունը ձայնագրել uZimu
 • isincele-ի արտասանությունը ձայնագրել isincele
 • ipumalanga-ի արտասանությունը ձայնագրել ipumalanga
 • isitja-ի արտասանությունը ձայնագրել isitja
 • umkhuba-ի արտասանությունը ձայնագրել umkhuba
 • iveke-ի արտասանությունը ձայնագրել iveke
 • imiseme-ի արտասանությունը ձայնագրել imiseme
 • umendo-ի արտասանությունը ձայնագրել umendo
 • idwende-ի արտասանությունը ձայնագրել idwende
 • ihlanya-ի արտասանությունը ձայնագրել ihlanya
 • umuthi-ի արտասանությունը ձայնագրել umuthi
 • isiwebu-ի արտասանությունը ձայնագրել isiwebu
 • utjwala-ի արտասանությունը ձայնագրել utjwala
 • inwabu-ի արտասանությունը ձայնագրել inwabu
 • izembe-ի արտասանությունը ձայնագրել izembe
 • umsana-ի արտասանությունը ձայնագրել umsana
 • ikawu-ի արտասանությունը ձայնագրել ikawu
 • ipi-ի արտասանությունը ձայնագրել ipi [Zamanalif]
 • santoh-ի արտասանությունը ձայնագրել santoh