Արտասանել

Կարող եք ընտրել լեզու և տեսնել որոնք են այդ լեզվում արտասանության սպասող բառերը.

 • гуауэ-ի արտասանությունը ձայնագրել гуауэ
 • гуапэ щӀэн-ի արտասանությունը ձայնագրել гуапэ щӀэн
 • гуэкӀэ-ի արտասանությունը ձայնագրել гуэкӀэ
 • елэ-ի արտասանությունը ձայնագրել елэ
 • елэн-ի արտասանությունը ձայնագրել елэн
 • енэб-ի արտասանությունը ձայնագրել енэб
 • епщэудз-ի արտասանությունը ձայնագրել епщэудз
 • епэр-ի արտասանությունը ձայնագրել епэр
 • епэрудз-ի արտասանությունը ձայնագրել епэрудз
 • есэп-ի արտասանությունը ձայնագրել есэп
 • ету-ի արտասանությունը ձայնագրել ету
 • жакӏэ-ի արտասանությունը ձայնագրել жакӏэ
 • жалгъын-ի արտասանությունը ձայնագրել жалгъын
 • жалгъэн-ի արտասանությունը ձայնագրել жалгъэн
 • жасус-ի արտասանությունը ձայնագրել жасус
 • жасы-ի արտասանությունը ձայնագրել жасы
 • жатым-ի արտասանությունը ձայնագրել жатым
 • жорадэ-ի արտասանությունը ձայնագրել жорадэ
 • жоранэ-ի արտասանությունը ձայնագրել жоранэ
 • жорпщӏэхэлъхьэ-ի արտասանությունը ձայնագրել жорпщӏэхэлъхьэ
 • жумар-ի արտասանությունը ձայնագրել жумар [альпинизм]
 • жумыхьэ-ի արտասանությունը ձայնագրել жумыхьэ
 • жумэ-ի արտասանությունը ձայնագրել жумэ
 • жыгделэ-ի արտասանությունը ձայնագրել жыгделэ
 • жыгдэгу-ի արտասանությունը ձայնագրել жыгдэгу
 • жыгдэжей-ի արտասանությունը ձայնագրել жыгдэжей
 • жыгей-ի արտասանությունը ձայնագրել жыгей
 • жыгкугъу-ի արտասանությունը ձայնագրել жыгкугъу
 • жыглыц-ի արտասանությունը ձայնագրել жыглыц
 • жыгыуӏу-ի արտասանությունը ձայնագրել жыгыуӏу
 • жыгыуӏущхьэпс-ի արտասանությունը ձայնագրել жыгыуӏущхьэпс
 • жыхапхъэ-ի արտասանությունը ձայնագրել жыхапхъэ
 • жыхапхъэфо-ի արտասանությունը ձայնագրել жыхапхъэфо
 • жыхьэнмэ-ի արտասանությունը ձայնագրել жыхьэнмэ
 • жьакъ-ի արտասանությունը ձայնագրել жьакъ
 • жьгъырудз-ի արտասանությունը ձայնագրել жьгъырудз
 • жьгъырыб-ի արտասանությունը ձայնագրել жьгъырыб
 • жьгъырыбей-ի արտասանությունը ձայնագրել жьгъырыбей
 • жьец-ի արտասանությունը ձայնագրել жьец
 • жьуджадэ-ի արտասանությունը ձայնագրել жьуджадэ
 • жьуджалэ-ի արտասանությունը ձայնագրել жьуджалэ
 • жьыузудз-ի արտասանությունը ձայնագրել жьыузудз
 • жьыузхущхъуэ-ի արտասանությունը ձայնագրել жьыузхущхъуэ
 • жьыузщӏыдэ-ի արտասանությունը ձայնագրել жьыузщӏыдэ
 • жьыщӏэху-ի արտասանությունը ձայնագրել жьыщӏэху
 • жьэпкъ-ի արտասանությունը ձայնագրել жьэпкъ
 • жьэпкъыпэ-ի արտասանությունը ձայնագրել жьэпкъыпэ
 • жэгундэ-ի արտասանությունը ձայնագրել жэгундэ
 • жэгундэплъыжь-ի արտասանությունը ձայնագրել жэгундэплъыжь
 • жэгундэхужь-ի արտասանությունը ձայնագրել жэгундэхужь