Արտասանել

Կարող եք ընտրել լեզու և տեսնել որոնք են այդ լեզվում արտասանության սպասող բառերը.

  • Nuosu-ի արտասանությունը ձայնագրել Nuosu
  • Yi-ի արտասանությունը ձայնագրել Yi [languages, Sprachen, sounds, phonetics, ethnic, noun]
  • Mari Kvien Brunvoll-ի արտասանությունը ձայնագրել Mari Kvien Brunvoll
  • ꋠꂇ-ի արտասանությունը ձայնագրել ꋠꂇ
  • 0123456789-ի արտասանությունը ձայնագրել 0123456789 [阿拉伯数字,数字, Number, 数字]
  • ꊯꈬ-ի արտասանությունը ձայնագրել ꊯꈬ [19]
  • ꌕꊯꉬ-ի արտասանությունը ձայնագրել ꌕꊯꉬ [35]