Արտասանել

Կարող եք ընտրել լեզու և տեսնել որոնք են այդ լեզվում արտասանության սպասող բառերը.

Բառեր

 • süteményes-ի արտասանությունը ձայնագրել süteményes
 • szaglászva-ի արտասանությունը ձայնագրել szaglászva
 • horogkoszorú-ի արտասանությունը ձայնագրել horogkoszorú
 • horogkoszorút-ի արտասանությունը ձայնագրել horogkoszorút
 • molylepkék-ի արտասանությունը ձայնագրել molylepkék
 • tegzesfajból-ի արտասանությունը ձայնագրել tegzesfajból
 • ivarkészülék-ի արտասանությունը ձայնագրել ivarkészülék
 • ivarkészülékük-ի արտասանությունը ձայնագրել ivarkészülékük
 • ivarkészüléküket-ի արտասանությունը ձայնագրել ivarkészüléküket
 • rojtokká-ի արտասանությունը ձայնագրել rojtokká
 • imágóké-ի արտասանությունը ձայնագրել imágóké
 • imágók-ի արտասանությունը ձայնագրել imágók
 • mikrotegzesek-ի արտասանությունը ձայնագրել mikrotegzesek
 • nyakpajzs-ի արտասանությունը ձայնագրել nyakpajzs
 • zöldmoszatok-ի արտասանությունը ձայնագրել zöldmoszatok
 • csillárkamoszat-ի արտասանությունը ձայնագրել csillárkamoszat
 • csillárkamoszatok-ի արտասանությունը ձայնագրել csillárkamoszatok
 • pozdorján-ի արտասանությունը ձայնագրել pozdorján
 • tegzes-ի արտասանությունը ձայնագրել tegzes
 • gasztrókönyvvel-ի արտասանությունը ձայնագրել gasztrókönyvvel
 • testvérkiadványa-ի արտասանությունը ձայնագրել testvérkiadványa
 • gasztrokönyveket-ի արտասանությունը ձայնագրել gasztrokönyveket
 • gasztrokönyve-ի արտասանությունը ձայնագրել gasztrokönyve
 • gasztrokönyvéről-ի արտասանությունը ձայնագրել gasztrokönyvéről
 • felhajtóerő-ի արտասանությունը ձայնագրել felhajtóerő
 • konzulátusunk-ի արտասանությունը ձայնագրել konzulátusunk
 • tanártársaim-ի արտասանությունը ձայնագրել tanártársaim
 • olajtársasága-ի արտասանությունը ձայնագրել olajtársasága
 • Magreb-ի արտասանությունը ձայնագրել Magreb
 • Vecel-ի արտասանությունը ձայնագրել Vecel
 • főgondnoka-ի արտասանությունը ձայնագրել főgondnoka
 • Kuun Géza-ի արտասանությունը ձայնագրել Kuun Géza
 • kőkönyv-ի արտասանությունը ձայնագրել kőkönyv
 • kőkönyvek-ի արտասանությունը ձայնագրել kőkönyvek
 • jellemzőjű-ի արտասանությունը ձայնագրել jellemzőjű
 • dad-ի արտասանությունը ձայնագրել dad [father, endearment, Oxford 3000, imperative form]
 • Schwarcz-ի արտասանությունը ձայնագրել Schwarcz [nom de famille]
 • Dreher Sörgyárak-ի արտասանությունը ձայնագրել Dreher Sörgyárak [Sör, beer]
 • Portisch-ի արտասանությունը ձայնագրել Portisch
 • szétszélednek-ի արտասանությունը ձայնագրել szétszélednek
 • Korniss Péter-ի արտասանությունը ձայնագրել Korniss Péter
 • rafiazacskóik-ի արտասանությունը ձայնագրել rafiazacskóik
 • rafiazacskóikkal-ի արտասանությունը ձայնագրել rafiazacskóikkal
 • parkour-ի արտասանությունը ձայնագրել parkour [noun, urban, sport, parcours, freerun, sports, parkour]
 • tömegoszlatásról-ի արտասանությունը ձայնագրել tömegoszlatásról
 • incidensekért-ի արտասանությունը ձայնագրել incidensekért
 • dulakodást-ի արտասանությունը ձայնագրել dulakodást
 • rohamosztagai-ի արտասանությունը ձայնագրել rohamosztagai
 • torkollott-ի արտասանությունը ձայնագրել torkollott
 • harmóniák-ի արտասանությունը ձայնագրել harmóniák

Արտահայտություններ

 • Ferenc Toldy-ի արտասանությունը ձայնագրելFerenc Toldy [Այլ]