Արտասանել

Կարող եք ընտրել լեզու և տեսնել որոնք են այդ լեզվում արտասանության սպասող բառերը.

 • Nisichawayasihk-ի արտասանությունը ձայնագրել Nisichawayasihk
 • Kūkŭm-ի արտասանությունը ձայնագրել Kūkŭm [grandma]
 • Waapiti-ի արտասանությունը ձայնագրել Waapiti
 • âhâsiw-ի արտասանությունը ձայնագրել âhâsiw
 • Mahikhan-ի արտասանությունը ձայնագրել Mahikhan
 • cîpayoskana-ի արտասանությունը ձայնագրել cîpayoskana
 • Nikon-ի արտասանությունը ձայնագրել Nikon [company, Japan, camera maker, Son of Chief]
 • Attawapiskat-ի արտասանությունը ձայնագրել Attawapiskat
 • Naberkistagon-ի արտասանությունը ձայնագրել Naberkistagon
 • têniki-ի արտասանությունը ձայնագրել têniki
 • kinanaskomitin-ի արտասանությունը ձայնագրել kinanaskomitin
 • âpihtawikosisân-ի արտասանությունը ձայնագրել âpihtawikosisân
 • ayamihcikew-ի արտասանությունը ձայնագրել ayamihcikew
 • Ashenee-ի արտասանությունը ձայնագրել Ashenee
 • ninâpêm-ի արտասանությունը ձայնագրել ninâpêm [my husband, my man, people]
 • ᐊᑎᒽ-ի արտասանությունը ձայնագրել ᐊᑎᒽ
 • ᐃᔪᐤ ᐃᔨᒧᐅᓐ-ի արտասանությունը ձայնագրել ᐃᔪᐤ ᐃᔨᒧᐅᓐ
 • ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ-ի արտասանությունը ձայնագրել ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ
 • ᐃᔨᔨᐤ ᐊᔨᒧᐧᐃᓐ-ի արտասանությունը ձայնագրել ᐃᔨᔨᐤ ᐊᔨᒧᐧᐃᓐ
 • nicâhkos-ի արտասանությունը ձայնագրել nicâhkos
 • ᐄᔨᔫ ᐊᔨᒧᐎᓐ-ի արտասանությունը ձայնագրել ᐄᔨᔫ ᐊᔨᒧᐎᓐ
 • mwâc kêkwân-ի արտասանությունը ձայնագրել mwâc kêkwân [nothing, zero]
 • ᐃᔨᔫ ᐊᔨᒧᐎᓐ-ի արտասանությունը ձայնագրել ᐃᔨᔫ ᐊᔨᒧᐎᓐ
 • iiyiyuuayimuwin-ի արտասանությունը ձայնագրել iiyiyuuayimuwin
 • Wemindji-ի արտասանությունը ձայնագրել Wemindji
 • ouchimaw-ի արտասանությունը ձայնագրել ouchimaw
 • iyiyuuschii-ի արտասանությունը ձայնագրել iyiyuuschii
 • ischii-ի արտասանությունը ձայնագրել ischii
 • iyiyuu-ի արտասանությունը ձայնագրել iyiyuu
 • ᑳᓇᑕ-ի արտասանությունը ձայնագրել ᑳᓇᑕ
 • ᐃᔨᔫᒡ-ի արտասանությունը ձայնագրել ᐃᔨᔫᒡ
 • namôya nânitaw-ի արտասանությունը ձայնագրել namôya nânitaw [i am fine, no worries, all right, greeting response]
 • mitâtahtomitanaw-ի արտասանությունը ձայնագրել mitâtahtomitanaw [one hundred, counting, Number, numerals]
 • kitastisak-ի արտասանությունը ձայնագրել kitastisak [your mitts, your mittens, clothing]
 • kipapakiwayân-ի արտասանությունը ձայնագրել kipapakiwayân [your shirt, clothing]
 • kitakisiy-ի արտասանությունը ձայնագրել kitakisiy [your intestine, body parts]