Արտասանել

Կարող եք ընտրել լեզու և տեսնել որոնք են այդ լեզվում արտասանության սպասող բառերը.

 • ᐃᔨᔨᐧᐊᒡ-ի արտասանությունը ձայնագրել ᐃᔨᔨᐧᐊᒡ
 • wihtihp-ի արտասանությունը ձայնագրել wihtihp [brain]
 • wapikwanew-ի արտասանությունը ձայնագրել wapikwanew
 • wapiti-ի արտասանությունը ձայնագրել wapiti [first nations word, elk]
 • Dene-ի արտասանությունը ձայնագրել Dene [First Nations, indigenous peoples, Canada, Aboriginal Canada]
 • kisiskâciwanisîpiy-ի արտասանությունը ձայնագրել kisiskâciwanisîpiy [Saskatchewan]
 • mawimostawew-ի արտասանությունը ձայնագրել mawimostawew
 • atâhk-ի արտասանությունը ձայնագրել atâhk [atâhk, star, astronomy]
 • Nisichawayasihk-ի արտասանությունը ձայնագրել Nisichawayasihk
 • Kūkŭm-ի արտասանությունը ձայնագրել Kūkŭm [grandma]
 • Waapiti-ի արտասանությունը ձայնագրել Waapiti
 • âhâsiw-ի արտասանությունը ձայնագրել âhâsiw
 • Mahikhan-ի արտասանությունը ձայնագրել Mahikhan
 • cîpayoskana-ի արտասանությունը ձայնագրել cîpayoskana
 • Nikon-ի արտասանությունը ձայնագրել Nikon [company, Japan, camera maker, Son of Chief]
 • Attawapiskat-ի արտասանությունը ձայնագրել Attawapiskat
 • Naberkistagon-ի արտասանությունը ձայնագրել Naberkistagon
 • têniki-ի արտասանությունը ձայնագրել têniki
 • kinanaskomitin-ի արտասանությունը ձայնագրել kinanaskomitin
 • âpihtawikosisân-ի արտասանությունը ձայնագրել âpihtawikosisân
 • ayamihcikew-ի արտասանությունը ձայնագրել ayamihcikew
 • Ashenee-ի արտասանությունը ձայնագրել Ashenee
 • ninâpêm-ի արտասանությունը ձայնագրել ninâpêm [my husband, my man, people]
 • nicâhkos-ի արտասանությունը ձայնագրել nicâhkos
 • mwâc kêkwân-ի արտասանությունը ձայնագրել mwâc kêkwân [nothing, zero]
 • iiyiyuuayimuwin-ի արտասանությունը ձայնագրել iiyiyuuayimuwin
 • Wemindji-ի արտասանությունը ձայնագրել Wemindji
 • ouchimaw-ի արտասանությունը ձայնագրել ouchimaw
 • iyiyuuschii-ի արտասանությունը ձայնագրել iyiyuuschii
 • ischii-ի արտասանությունը ձայնագրել ischii
 • iyiyuu-ի արտասանությունը ձայնագրել iyiyuu