Արտասանել

Կարող եք ընտրել լեզու և տեսնել որոնք են այդ լեզվում արտասանության սպասող բառերը.

 • 複合型ի արտասանությունը ձայնագրել 複合型
 • 谋生ի արտասանությունը ձայնագրել 谋生
 • Wengangի արտասանությունը ձայնագրել Wengang
 • 鉻ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鈷ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 鎵ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 鍺ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 釔ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鈮ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鉬ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 锝ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 釕ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 銠ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鈀ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 鎘ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 銦ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 錫ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, science, chemical element, Sn, metal]
 • 銻ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 銫ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 鋇ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 鑭ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鈰ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 镨ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 釹ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 钷ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 釤ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 銪ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 钆ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 铽ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鏑ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese, かぶら]
 • 钬ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鉺ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 铥ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鐿ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 镥ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鉿ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鉭ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鎢ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 錸ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鋨ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 銥ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 鉑ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 汞ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鉈ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鉍ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 釙ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 鈁ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鐳ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 錒ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 釷ի արտասանությունը ձայնագրել [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]