Արտասանել

Կարող եք ընտրել լեզու և տեսնել որոնք են այդ լեզվում արտասանության սպասող բառերը.

 • ᏧᏴᏢ ᏯᎾᏌ-ի արտասանությունը ձայնագրել ᏧᏴᏢ ᏯᎾᏌ
 • JavaScript-ի արտասանությունը ձայնագրել JavaScript
 • ᏣᎳᎩ-ի արտասանությունը ձայնագրել ᏣᎳᎩ
 • ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ-ի արտասանությունը ձայնագրել ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ
 • nv do-nv tay-ի արտասանությունը ձայնագրել nv do-nv tay [spirit, brother]
 • Gatvlati-ի արտասանությունը ձայնագրել Gatvlati
 • sun-ի արտասանությունը ձայնագրել sun [star, astronomy, newspaper, exelent, en, Sun]
 • there-ի արտասանությունը ձայնագրել there [adverb, place, position, existence, attention]
 • dagwado-ի արտասանությունը ձայնագրել dagwado [my name]
 • chunkey-ի արտասանությունը ձայնագրել chunkey [game]
 • agiliha-ի արտասանությունը ձայնագրել agiliha
 • Buctzotz-ի արտասանությունը ձայնագրել Buctzotz
 • toirdhealbrach-ի արտասանությունը ձայնագրել toirdhealbrach
 • love-ի արտասանությունը ձայնագրել love [verb, noun, love, love (en)]
 • welcome-ի արտասանությունը ձայնագրել welcome [Welcome, greeting, teste]
 • Echota-ի արտասանությունը ձայնագրել Echota
 • yowani-ի արտասանությունը ձայնագրել yowani
 • Ꮢ-ի արտասանությունը ձայնագրել
 • Anneewakee-ի արտասանությունը ձայնագրել Anneewakee [Creek Nation]
 • tsisduvna-ի արտասանությունը ձայնագրել tsisduvna
 • inoli/enolah-ի արտասանությունը ձայնագրել inoli/enolah
 • elaqua-ի արտասանությունը ձայնագրել elaqua
 • echota/itsati-ի արտասանությունը ձայնագրել echota/itsati
 • itsati-ի արտասանությունը ձայնագրել itsati
 • tvga/dvga-ի արտասանությունը ձայնագրել tvga/dvga
 • dvga-ի արտասանությունը ձայնագրել dvga
 • tlvtisdi-ի արտասանությունը ձայնագրել tlvtisdi
 • dvdegi-ի արտասանությունը ձայնագրել dvdegi
 • duya-ի արտասանությունը ձայնագրել duya
 • dudi-ի արտասանությունը ձայնագրել dudi
 • doyi-ի արտասանությունը ձայնագրել doyi
 • dewa/tewa-ի արտասանությունը ձայնագրել dewa/tewa
 • dawtsila-ի արտասանությունը ձայնագրել dawtsila
 • cheula/tsula-ի արտասանությունը ձայնագրել cheula/tsula
 • tsistunayi-ի արտասանությունը ձայնագրել tsistunayi
 • cheestoonaya-ի արտասանությունը ձայնագրել cheestoonaya
 • tsagi-ի արտասանությունը ձայնագրել tsagi
 • chagee-ի արտասանությունը ձայնագրել chagee
 • ayugidv-ի արտասանությունը ձայնագրել ayugidv
 • atsadi-ի արտասանությունը ձայնագրել atsadi
 • atisvgi-ի արտասանությունը ձայնագրել atisvgi
 • ama-ի արտասանությունը ձայնագրել ama [Everyday words]
 • anv-ի արտասանությունը ձայնագրել anv
 • annakesta-ի արտասանությունը ձայնագրել annakesta
 • amacola-ի արտասանությունը ձայնագրել amacola
 • adohi-ի արտասանությունը ձայնագրել adohi
 • adayahi-ի արտասանությունը ձայնագրել adayahi
 • cheulah-ի արտասանությունը ձայնագրել cheulah
 • warwaseeta-ի արտասանությունը ձայնագրել warwaseeta
 • kanasgowa-ի արտասանությունը ձայնագրել kanasgowa