Արտասանել

Կարող եք ընտրել լեզու և տեսնել որոնք են այդ լեզվում արտասանության սպասող բառերը.

Բառեր

 • FAOU-ի արտասանությունը ձայնագրել FAOU
 • Fañch-ի արտասանությունը ձայնագրել Fañch [nombre]
 • Catwallon-ի արտասանությունը ձայնագրել Catwallon [name]
 • Tunevel-ի արտասանությունը ձայնագրել Tunevel [name]
 • Corentin-ի արտասանությունը ձայնագրել Corentin [first names, Corentin, French first names, first name]
 • Judikael-ի արտասանությունը ձայնագրել Judikael [name, Breton, given names]
 • gwezboell-ի արտասանությունը ձայնագրել gwezboell [board game]
 • Salaün-ի արտասանությունը ձայնագրել Salaün
 • Mikael-ի արտասանությունը ձայնագրել Mikael [pojknamn, förnamn, egennamn, male name]
 • Menez Mikael ar Mor-ի արտասանությունը ձայնագրել Menez Mikael ar Mor
 • Loïc-ի արտասանությունը ձայնագրել Loïc [prénom, French first names, first name, male name]
 • kuign-ի արտասանությունը ձայնագրել kuign
 • Torreben-ի արտասանությունը ձայնագրել Torreben
 • Gwenn-ha-du-ի արտասանությունը ձայնագրել Gwenn-ha-du
 • Peoc'h-ի արտասանությունը ձայնագրել Peoc'h
 • fuadur-ի արտասանությունը ձայնագրել fuadur
 • marc’h-tan-ի արտասանությունը ձայնագրել marc’h-tan
 • krouidigezh-ի արտասանությունը ձայնագրել krouidigezh
 • vloaz-ի արտասանությունը ձայնագրել vloaz
 • kustum-ի արտասանությունը ձայնագրել kustum
 • tizhet-ի արտասանությունը ձայնագրել tizhet
 • skreved-ի արտասանությունը ձայնագրել skreved
 • deomp-ի արտասանությունը ձայնագրել deomp
 • donvor-ի արտասանությունը ձայնագրել donvor
 • merdein-ի արտասանությունը ձայնագրել merdein
 • pep-hini-ի արտասանությունը ձայնագրել pep-hini
 • gwrac'hed-ի արտասանությունը ձայնագրել gwrac'hed
 • balbouzat-ի արտասանությունը ձայնագրել balbouzat
 • landouzen-ի արտասանությունը ձայնագրել landouzen
 • Boaz-ի արտասանությունը ձայնագրել Boaz [bible, bíblia, male names, nomes masculínos, Biblical Name, custom]
 • Bleuenn-ի արտասանությունը ձայնագրել Bleuenn [Celtique, celtic, Ancient Names, Historic name]
 • bragou-braz-ի արտասանությունը ձայնագրել bragou-braz
 • 25,07-ի արտասանությունը ձայնագրել 25,07
 • drumadoir-ի արտասանությունը ձայնագրել drumadoir
 • Vije-ի արտասանությունը ձայնագրել Vije
 • Hervez-ի արտասանությունը ձայնագրել Hervez
 • vojenn-ի արտասանությունը ձայնագրել vojenn
 • Salud dit !-ի արտասանությունը ձայնագրել Salud dit !
 • Demat dit !-ի արտասանությունը ձայնագրել Demat dit !
 • Salud deoc'h !-ի արտասանությունը ձայնագրել Salud deoc'h !
 • Salut dit !-ի արտասանությունը ձայնագրել Salut dit !
 • Salud !-ի արտասանությունը ձայնագրել Salud !
 • Mat ac'h a ?-ի արտասանությունը ձայնագրել Mat ac'h a ?
 • Merzhin-ի արտասանությունը ձայնագրել Merzhin
 • hegarat-ի արտասանությունը ձայնագրել hegarat
 • Pinochet-ի արտասանությունը ձայնագրել Pinochet
 • hollgaer-ի արտասանությունը ձայնագրել hollgaer
 • Ar Priñs Bihan-ի արտասանությունը ձայնագրել Ar Priñs Bihan
 • deur-ի արտասանությունը ձայնագրել deur [preposition, noun, Door]
 • Quenven-ի արտասանությունը ձայնագրել Quenven [name]

Արտահայտություններ