Արտասանել

Կարող եք ընտրել լեզու և տեսնել որոնք են այդ լեզվում արտասանության սպասող բառերը.

Բառեր

 • губгъу-ի արտասանությունը ձայնագրել губгъу
 • Сэлам-ի արտասանությունը ձայնագրել Сэлам
 • ефыхын-ի արտասանությունը ձայնագրել ефыхын
 • ефызылӏэн-ի արտասանությունը ձայնագրել ефызылӏэн
 • ефыжьэн-ի արտասանությունը ձայնագրել ефыжьэн
 • еуӏучӏэхын-ի արտասանությունը ձայնագրել еуӏучӏэхын
 • еуӏучӏын-ի արտասանությունը ձայնագրել еуӏучӏын
 • еушъын-ի արտասանությունը ձայնագրել еушъын
 • еушъыин-ի արտասանությունը ձայնագրել еушъыин
 • еуцолӏэн-ի արտասանությունը ձայնագրել еуцолӏэн
 • еуцолӏэжьын-ի արտասանությունը ձայնագրել еуцолӏэжьын
 • еуцокӏын-ի արտասանությունը ձայնագրել еуцокӏын
 • еухылӏэн-ի արտասանությունը ձայնագրել еухылӏэн
 • еутэхын-ի արտասանությունը ձայնագրել еутэхын
 • еутэлӏэн-ի արտասանությունը ձայնագրել еутэлӏэн
 • еутэкӏын-ի արտասանությունը ձայնագրել еутэкӏын
 • еутын-ի արտասանությունը ձայնագրել еутын
 • еутхын-ի արտասանությունը ձայնագրել еутхын
 • еутакӏу-ի արտասանությունը ձայնագրել еутакӏу
 • еусэн-ի արտասանությունը ձայնագրել еусэн
 • еусэин-ի արտասանությունը ձայնագրել еусэин
 • еупчӏын-ի արտասանությունը ձայնագրել еупчӏын
 • еупчӏыжьын-ի արտասանությունը ձայնագրել еупчӏыжьын
 • еупцӏын-ի արտասանությունը ձայնագրել еупцӏын
 • еупхъун-ի արտասանությունը ձայնագրել еупхъун
 • еупсэхын-ի արտասանությունը ձայնագրել еупсэхын
 • еупсэн-ի արտասանությունը ձայնագրել еупсэн
 • еупкӏэхын-ի արտասանությունը ձայնագրել еупкӏэхын
 • еупкӏэтэхын-ի արտասանությունը ձայնագրել еупкӏэтэхын
 • еулэлэхын-ի արտասանությունը ձայնագրել еулэлэхын
 • еужьырын-ի արտասանությունը ձայնագրել еужьырын
 • еубзэн-ի արտասանությունը ձայնագրել еубзэн
 • етӏэхъун-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏэхъун
 • етӏэф-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏэф
 • етӏысэхын-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏысэхын
 • етӏысэкӏын-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏысэкӏын
 • етӏысылӏэн-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏысылӏэн
 • етӏыргун-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏыргун
 • етӏупщэхын-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏупщэхын
 • етӏупщын-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏупщын
 • етӏупщыгъэу-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏупщыгъэу
 • етӏанэ-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏанэ
 • етӏагъо-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏагъо
 • етэн-ի արտասանությունը ձայնագրել етэн
 • етэкъулӏэн-ի արտասանությունը ձայնագրել етэкъулӏэн
 • етыжьын-ի արտասանությունը ձայնագրել етыжьын
 • етыгъон-ի արտասանությունը ձայնագրել етыгъон
 • етхьаусхылӏэн-ի արտասանությունը ձայնագրել етхьаусхылӏэн
 • етхьагъэпцӏэкӏын-ի արտասանությունը ձայնագրել етхьагъэпцӏэкӏын
 • етхъухын-ի արտասանությունը ձայնագրել етхъухын

Արտահայտություններ