Արտասանել

Կարող եք ընտրել լեզու և տեսնել որոնք են այդ լեզվում արտասանության սպասող բառերը.

Բառեր

 • еупкӏэтэхын-ի արտասանությունը ձայնագրել еупкӏэтэхын
 • еулэлэхын-ի արտասանությունը ձայնագրել еулэлэхын
 • еужьырын-ի արտասանությունը ձայնագրել еужьырын
 • еубзэн-ի արտասանությունը ձայնագրել еубзэн
 • етӏэхъун-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏэхъун
 • етӏэф-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏэф
 • етӏысэхын-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏысэхын
 • етӏысэкӏын-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏысэкӏын
 • етӏысылӏэн-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏысылӏэн
 • етӏыргун-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏыргун
 • етӏупщэхын-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏупщэхын
 • етӏупщын-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏупщын
 • етӏупщыгъэу-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏупщыгъэу
 • етӏанэ-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏанэ
 • етӏагъо-ի արտասանությունը ձայնագրել етӏагъо
 • етэн-ի արտասանությունը ձայնագրել етэн
 • етэкъулӏэн-ի արտասանությունը ձայնագրել етэкъулӏэн
 • етыжьын-ի արտասանությունը ձայնագրել етыжьын
 • етыгъон-ի արտասանությունը ձայնագրել етыгъон
 • етхьаусхылӏэн-ի արտասանությունը ձայնագրել етхьаусхылӏэн
 • етхьагъэпцӏэкӏын-ի արտասանությունը ձայնագրել етхьагъэпцӏэкӏын
 • етхъухын-ի արտասանությունը ձայնագրել етхъухын
 • етхъулӏэн-ի արտասանությունը ձայնագրել етхъулӏэн
 • етхъон-ի արտասանությունը ձայնագրել етхъон
 • есэн-ի արտասանությունը ձայնագրել есэн
 • есэмэркъэун-ի արտասանությունը ձայնագրել есэмэркъэун
 • сесэжьыгъ-ի արտասանությունը ձայնագրել сесэжьыгъ
 • есэжьын-ի արտասանությունը ձայնագրել есэжьын
 • есын-ի արտասանությունը ձայնագրել есын
 • естылӏэн-ի արտասանությունը ձայնագրել естылӏэн
 • естылӏагъ-ի արտասանությունը ձայնագրել естылӏагъ
 • ерышыгъ-ի արտասանությունը ձայնագրել ерышыгъ
 • ерыш-ի արտասանությունը ձայնագրել ерыш
 • ерыхь-ерышх-ի արտասանությունը ձայնագրել ерыхь-ерышх
 • ерыуадж-ի արտասանությունը ձայնագրել ерыуадж
 • Ермэлыхьабл-ի արտասանությունը ձայնագրել Ермэлыхьабл
 • ермэл-ի արտասանությունը ձայնագրել ермэл
 • ерагъ мыгъуаекӏэ-ի արտասանությունը ձայնագրել ерагъ мыгъуаекӏэ
 • ерагъ-ի արտասանությունը ձայնագրել ерагъ
 • епӏэстхъын-ի արտասանությունը ձայնագրել епӏэстхъын
 • епӏэскӏун-ի արտասանությունը ձայնագրել епӏэскӏун
 • епӏэжъэжъын-ի արտասանությունը ձայնագրել епӏэжъэжъын
 • епэмын-ի արտասանությունը ձայնագրել епэмын
 • епэкӏэон-ի արտասանությունը ձայնագրել епэкӏэон
 • епэзэзэхын-ի արտասանությունը ձայնագրել епэзэзэхын
 • епэгэкӏын-ի արտասանությունը ձայնագրել епэгэкӏын
 • епэгъогъохын-ի արտասանությունը ձայնագրել епэгъогъохын
 • епыин-ի արտասանությունը ձայնագրել епыин
 • епыджын-ի արտասանությունը ձայնագրել епыджын
 • епщэн-ի արտասանությունը ձայնագրել епщэн

Արտահայտություններ