Արտասանել

Կարող եք ընտրել լեզու և տեսնել որոնք են այդ լեզվում արտասանության սպասող բառերը.

Բառեր

 • бурщ-ի արտասանությունը ձայնագրել бурщ
 • дэзэрэщэхын-ի արտասանությունը ձայնագրել дэзэрэщэхын
 • дэзэрэщэен-ի արտասանությունը ձայնագրել дэзэрэщэен
 • дэзэрэхьан-ի արտասանությունը ձայնագրել дэзэрэхьан
 • дэзэрэгон-ի արտասանությունը ձայնագրել дэзэрэгон
 • дэзын-ի արտասանությունը ձայնագրել дэзын
 • дэзекӏуакӏ-ի արտասանությունը ձայնագրել дэзекӏуакӏ
 • дэзекӏон-ի արտասանությունը ձայնագրել дэзекӏон
 • дэжьын-ի արտասանությունը ձայնագրել дэжьын
 • дэжьыен-ի արտասանությունը ձայնագրել дэжьыен
 • дэжъые паӏу-ի արտասանությունը ձայնագրել дэжъые паӏу
 • дэжъые быракъ-ի արտասանությունը ձայնագրել дэжъые быракъ
 • дэжь-ի արտասանությունը ձայնագրել дэжь
 • дэдэн-ի արտասանությունը ձայնագրել дэдэн
 • дэдзэн-ի արտասանությունը ձայնագրել дэдзэн
 • дэдзыен-ի արտասանությունը ձայնագրել дэдзыен
 • дэдай-ի արտասանությունը ձայնագրել дэдай
 • дэгъу дэд-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъу дэд
 • дэд-ի արտասանությունը ձայնագրել дэд
 • дэгъэщын-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэщын
 • дэгъэчъыхьан-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэчъыхьан
 • дэгъэчъын-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэчъын
 • дэгъэхъон-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэхъон
 • дэгъэфэн-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэфэн
 • дэгъэушъорэкӏэн-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэушъорэкӏэн
 • дэгъэуцон-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэуцон
 • дэгъэукӏорэикӏын-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэукӏорэикӏын
 • дэгъэукӏорэен-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэукӏорэен
 • дэгъэткӏон-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэткӏон
 • дэгъэпкӏэн-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэпкӏэн
 • дэгъэпкӏагъ-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэпкӏагъ
 • дэгъэон-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэон
 • дэгъэнэн-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэнэн
 • дэгъэкӏыхьан-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэкӏыхьан
 • дэгъэкӏын-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэкӏын
 • дэгъэкӏон-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэкӏон
 • дэгъэзыхьан-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэзыхьан
 • дэгъэзыкӏын-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэзыкӏын
 • дэгъэзыжьын-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэзыжьын
 • дэгъэзыен-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэзыен
 • дэгъэгъухьан-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэгъухьан
 • дэгъэгъукӏын-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэгъукӏын
 • дэгъэбылъхьан-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъэбылъхьан
 • дэгъу-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъу
 • дэгъотэн-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъотэн
 • дэгъончъ-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъончъ
 • дэгъолъхьан-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъолъхьан
 • дэгъачӏ-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъачӏ
 • дэгъалъ-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгъалъ
 • дэгуӏэн-ի արտասանությունը ձայնագրել дэгуӏэн

Արտահայտություններ