Լեզու:

Շվեդերեն

[sv]

Վերադառնալ Շվեդերեն

Կատեգորիա: grundtal

Բաժանորդագրվել grundtal արտասանություններին

 • sju-ի արտասանություն sju
 • tjugosju-ի արտասանություն tjugosju
 • tjugoett-ի արտասանություն tjugoett
 • två-ի արտասանություն två
 • sjutton-ի արտասանություն sjutton
 • tjugo-ի արտասանություն tjugo
 • fyra-ի արտասանություն fyra
 • fyrtio-ի արտասանություն fyrtio
 • tjugoåtta-ի արտասանություն tjugoåtta
 • tjugotvå-ի արտասանություն tjugotvå
 • tjugonio-ի արտասանություն tjugonio
 • tjugoen-ի արտասանություն tjugoen
 • nittio-ի արտասանություն nittio
 • ett-ի արտասանություն ett
 • tjugofyra-ի արտասանություն tjugofyra
 • miljon-ի արտասանություն miljon
 • tio-ի արտասանություն tio
 • Elva-ի արտասանություն Elva
 • sjuttio-ի արտասանություն sjuttio
 • fjorton-ի արտասանություն fjorton
 • tolv-ի արտասանություն tolv
 • arton-ի արտասանություն arton
 • tretton-ի արտասանություն tretton
 • fem-ի արտասանություն fem
 • trettio-ի արտասանություն trettio
 • nio-ի արտասանություն nio
 • tusen-ի արտասանություն tusen
 • femton-ի արտասանություն femton
 • åtta-ի արտասանություն åtta
 • en miljon-ի արտասանություն en miljon
 • hundra-ի արտասանություն hundra
 • tjugofem-ի արտասանություն tjugofem
 • en biljon (10^12)-ի արտասանություն en biljon (10^12)
 • tvåhundra-ի արտասանություն tvåhundra
 • en miljard (10^9)-ի արտասանություն en miljard (10^9)
 • triljon (10^18)-ի արտասանություն triljon (10^18)
 • en biljard (10^15)-ի արտասանություն en biljard (10^15)
 • femtio-ի արտասանություն femtio
 • sexton-ի արտասանություն sexton
 • åttio-ի արտասանություն åttio
 • en kvadriljon (10^24)-ի արտասանություն en kvadriljon (10^24)
 • två miljoner-ի արտասանություն två miljoner
 • nitton-ի արտասանություն nitton
 • trehundra-ի արտասանություն trehundra
 • en triljon (10^18)-ի արտասանություն en triljon (10^18)
 • sextio-ի արտասանություն sextio
 • kvadriljon (10^24)-ի արտասանություն kvadriljon (10^24)
 • ettusen-ի արտասանություն ettusen
 • 10 000-ի արտասանություն 10 000
 • tiotusen-ի արտասանություն tiotusen
 • tjugotre-ի արտասանություն tjugotre
 • noll-ի արտասանություն noll
 • biljon (10^12)-ի արտասանություն biljon (10^12)
 • en triljard (10^21)-ի արտասանություն en triljard (10^21)
 • 1 000 000-ի արտասանություն 1 000 000
 • tjugosex-ի արտասանություն tjugosex
 • miljard (10^9)-ի արտասանություն miljard (10^9)
 • biljard (10^15)-ի արտասանություն biljard (10^15)
 • hundratusen-ի արտասանություն hundratusen
 • etthundratusen-ի արտասանություն etthundratusen
 • etthundra-ի արտասանություն etthundra
 • triljard (10^21)-ի արտասանություն triljard (10^21)
 • 10 000 000-ի արտասանություն 10 000 000