Լեզու:

Պորտուգալերեն

[pt]

Վերադառնալ Պորտուգալերեն

 • gola-ի արտասանություն gola
 • ejaculação-ի արտասանություն ejaculação
 • sobrecu-ի արտասանություն sobrecu
 • nas-ի արտասանություն nas
 • tecal-ի արտասանություն tecal
 • ruga-ի արտասանություն ruga
 • úvula-ի արտասանություն úvula
 • Palma-ի արտասանություն Palma
 • tiróide-ի արտասանություն tiróide
 • angiologia-ի արտասանություն angiologia
 • meninge-ի արտասանություն meninge
 • Bursa-ի արտասանություն Bursa
 • clítoris-ի արտասանություն clítoris
 • occipício-ի արտասանություն occipício
 • esquindilese-ի արտասանություն esquindilese
 • esquizógnato-ի արտասանություն esquizógnato
 • subclávio-ի արտասանություն subclávio
 • romboide-ի արտասանություն romboide
 • cloaca-ի արտասանություն cloaca
 • túnel do carpo-ի արտասանություն túnel do carpo
 • cíngulo-ի արտասանություն cíngulo
 • metatarso-ի արտասանություն metatarso
 • atlante-ի արտասանություն atlante
 • peridural-ի արտասանություն peridural
 • válvula sigmoide-ի արտասանություն válvula sigmoide
 • trato teto-espinal-ի արտասանություն trato teto-espinal
 • sistema esquelético-ի արտասանություն sistema esquelético
 • triângulo de Ward-ի արտասանություն triângulo de Ward
 • triângulo de Hasselbach-ի արտասանություն triângulo de Hasselbach
 • nodo de Virchow-ի արտասանություն nodo de Virchow