Լեզու:

Հոլանդերեն

[nl]

Վերադառնալ Հոլանդերեն

Կատեգորիա: birds

Բաժանորդագրվել birds արտասանություններին

 • balkansperwer-ի արտասանություն balkansperwer
 • lannervalk-ի արտասանություն lannervalk
 • purperkoet-ի արտասանություն purperkoet
 • steenpatrijs-ի արտասանություն steenpatrijs
 • blauwfazant-ի արտասանություն blauwfazant
 • moerassneeuwhoen-ի արտասանություն moerassneeuwhoen
 • roodstaart-ի արտասանություն roodstaart
 • havik-ի արտասանություն havik
 • patrijs-ի արտասանություն patrijs
 • smelleken-ի արտասանություն smelleken
 • Barbarijse patrijs-ի արտասանություն Barbarijse patrijs
 • keizerarend-ի արտասանություն keizerarend
 • legkip-ի արտասանություն legkip
 • zeearend-ի արտասանություն zeearend
 • scharrelkip-ի արտասանություն scharrelkip
 • vale gier-ի արտասանություն vale gier
 • aasgier-ի արտասանություն aasgier
 • Eleonora's valk-ի արտասանություն Eleonora's valk
 • monniksgier-ի արտասանություն monniksgier
 • zwarte wouw-ի արտասանություն zwarte wouw
 • hazelhoen-ի արտասանություն hazelhoen
 • waterhoen-ի արտասանություն waterhoen
 • witkopeend-ի արտասանություն witkopeend
 • Zwarte Zee-eend-ի արտասանություն Zwarte Zee-eend
 • witoogeend-ի արտասանություն witoogeend
 • mozambiquesijs-ի արտասանություն mozambiquesijs
 • toppereend-ի արտասանություն toppereend
 • wespendief-ի արտասանություն wespendief
 • nonnetje-ի արտասանություն nonnetje
 • middelste zaagbek-ի արտասանություն middelste zaagbek
 • harlekijneend-ի արտասանություն harlekijneend
 • grote zaagbek-ի արտասանություն grote zaagbek
 • eidereend-ի արտասանություն eidereend
 • ijseend-ի արտասանություն ijseend
 • kuifeend-ի արտասանություն kuifeend
 • grasparkiet-ի արտասանություն grasparkiet
 • brilduiker-ի արտասանություն brilduiker
 • grote zee-eend-ի արտասանություն grote zee-eend
 • koningseider-ի արտասանություն koningseider
 • IJslandse brilduiker-ի արտասանություն IJslandse brilduiker
 • kuifparkiet-ի արտասանություն kuifparkiet
 • stellers eider-ի արտասանություն stellers eider
 • lepelaar-ի արտասանություն lepelaar
 • stormvogeltje-ի արտասանություն stormvogeltje
 • grote zilverreiger-ի արտասանություն grote zilverreiger
 • vale pijlstormvogel-ի արտասանություն vale pijlstormvogel
 • Jan-van-Gent-ի արտասանություն Jan-van-Gent
 • kwak-ի արտասանություն kwak
 • grauwe pijlstormvogel-ի արտասանություն grauwe pijlstormvogel
 • rotgans-ի արտասանություն rotgans
 • geoorde fuut-ի արտասանություն geoorde fuut
 • roerdomp-ի արտասանություն roerdomp
 • zomertaling-ի արտասանություն zomertaling
 • valkparkiet-ի արտասանություն valkparkiet
 • ral-ի արտասանություն ral
 • knobbelzwaan-ի արտասանություն knobbelzwaan
 • roze pelikaan-ի արտասանություն roze pelikaan
 • duikeend-ի արտասանություն duikeend
 • krooneend-ի արտասանություն krooneend
 • marmereend-ի արտասանություն marmereend
 • roodhalsfuut-ի արտասանություն roodhalsfuut
 • Canadese gans-ի արտասանություն Canadese gans
 • ooievaar-ի արտասանություն ooievaar
 • ralreiger-ի արտասանություն ralreiger
 • wouwaap-ի արտասանություն wouwaap
 • grondeleend-ի արտասանություն grondeleend
 • koereiger-ի արտասանություն koereiger
 • nijlgans-ի արտասանություն nijlgans
 • dwergaalscholver-ի արտասանություն dwergaalscholver
 • kuifaalscholver-ի արտասանություն kuifaalscholver
 • polifinario-ի արտասանություն polifinario
 • bergeend-ի արտասանություն bergeend
 • roodhalsgans-ի արտասանություն roodhalsgans
 • zwarte ibis-ի արտասանություն zwarte ibis
 • casarca-ի արտասանություն casarca
 • halsbandparkiet-ի արտասանություն halsbandparkiet
 • fuut-ի արտասանություն fuut
 • brandgans-ի արտասանություն brandgans
 • grote pijlstormvogel-ի արտասանություն grote pijlstormvogel
 • dwerggans-ի արտասանություն dwerggans
 • kuifduiker-ի արտասանություն kuifduiker
 • wilde eend-ի արտասանություն wilde eend
 • tafeleend-ի արտասանություն tafeleend
 • zwarte ooievaar-ի արտասանություն zwarte ooievaar
 • krakeend-ի արտասանություն krakeend
 • slobeend-ի արտասանություն slobeend
 • rietgans-ի արտասանություն rietgans
 • yelkouanpijlstormvogel-ի արտասանություն yelkouanpijlstormvogel
 • kolgans-ի արտասանություն kolgans
 • noordse pijlstormvogel-ի արտասանություն noordse pijlstormvogel
 • aalscholver-ի արտասանություն aalscholver
 • wilsons stormvogeltje-ի արտասանություն wilsons stormvogeltje
 • kleine zilverreiger-ի արտասանություն kleine zilverreiger
 • taling-ի արտասանություն taling
 • kroeskoppelikaan-ի արտասանություն kroeskoppelikaan
 • Noordse stormvogel-ի արտասանություն Noordse stormvogel
 • purperreiger-ի արտասանություն purperreiger
 • wintertaling-ի արտասանություն wintertaling
 • grauwe gans-ի արտասանություն grauwe gans
 • kroet-ի արտասանություն kroet