Լեզու:

Հոլանդերեն

[nl]

Վերադառնալ Հոլանդերեն

Կատեգորիա: birds

Բաժանորդագրվել birds արտասանություններին

 • kwak-ի արտասանություն kwak
 • Robin-ի արտասանություն Robin
 • slechtvalk-ի արտասանություն slechtvalk
 • krakeend-ի արտասանություն krakeend
 • ooievaar-ի արտասանություն ooievaar
 • ijsduiker-ի արտասանություն ijsduiker
 • haan-ի արտասանություն haan
 • valkparkiet-ի արտասանություն valkparkiet
 • drop-ի արտասանություն drop
 • kievit-ի արտասանություն kievit
 • sakervalk-ի արտասանություն sakervalk
 • kuifduiker-ի արտասանություն kuifduiker
 • parelduiker-ի արտասանություն parelduiker
 • gander-ի արտասանություն gander
 • lannervalk-ի արտասանություն lannervalk
 • buizerd-ի արտասանություն buizerd
 • rotgans-ի արտասանություն rotgans
 • nonnetje-ի արտասանություն nonnetje
 • torenvalk-ի արտասանություն torenvalk
 • flamingo-ի արտասանություն flamingo
 • geoorde fuut-ի արտասանություն geoorde fuut
 • paarse strandloper-ի արտասանություն paarse strandloper
 • lammergier-ի արտասանություն lammergier
 • zwaan-ի արտասանություն zwaan
 • trap-ի արտասանություն trap
 • Jan-van-Gent-ի արտասանություն Jan-van-Gent
 • Zwarte Zee-eend-ի արտասանություն Zwarte Zee-eend
 • Temmincks strandloper-ի արտասանություն Temmincks strandloper
 • barnevelder-ի արտասանություն barnevelder
 • dodo-ի արտասանություն dodo
 • wilde eend-ի արտասանություն wilde eend
 • brilduiker-ի արտասանություն brilduiker
 • kwartelkoning-ի արտասանություն kwartelkoning
 • grondeleend-ի արտասանություն grondeleend
 • pluimvee-ի արտասանություն pluimvee
 • middelste zaagbek-ի արտասանություն middelste zaagbek
 • Noordse stormvogel-ի արտասանություն Noordse stormvogel
 • Kaspische plevier-ի արտասանություն Kaspische plevier
 • struisvogel-ի արտասանություն struisvogel
 • hoen-ի արտասանություն hoen
 • waterhoen-ի արտասանություն waterhoen
 • zomertaling-ի արտասանություն zomertaling
 • ralreiger-ի արտասանություն ralreiger
 • ral-ի արտասանություն ral
 • sporenkievit-ի արտասանություն sporenkievit
 • watersnip-ի արտասանություն watersnip
 • legkip-ի արտասանություն legkip
 • steppearend-ի արտասանություն steppearend
 • hazelhoen-ի արտասանություն hazelhoen
 • Eleonora's valk-ի արտասանություն Eleonora's valk
 • sas-ի արտասանություն sas
 • korhoen-ի արտասանություն korhoen
 • grasparkiet-ի արտասանություն grasparkiet
 • schreeuwarend-ի արտասանություն schreeuwarend
 • kleine strandloper-ի արտասանություն kleine strandloper
 • jufferkraanvogel-ի արտասանություն jufferkraanvogel
 • alpensneeuwhoen-ի արտասանություն alpensneeuwhoen
 • steltloper-ի արտասանություն steltloper
 • morinelplevier-ի արտասանություն morinelplevier
 • koningseider-ի արտասանություն koningseider
 • kuifaalscholver-ի արտասանություն kuifaalscholver
 • kleine plevier-ի արտասանություն kleine plevier
 • roodstaart-ի արտասանություն roodstaart
 • taling-ի արտասանություն taling
 • koet-ի արտասանություն koet
 • auerhoen-ի արտասանություն auerhoen
 • purperkoet-ի արտասանություն purperkoet
 • geelsnavelduiker-ի արտասանություն geelsnavelduiker
 • eidereend-ի արտասանություն eidereend
 • stormvogeltje-ի արտասանություն stormvogeltje
 • grote zilverreiger-ի արտասանություն grote zilverreiger
 • keizerarend-ի արտասանություն keizerarend
 • grote pijlstormvogel-ի արտասանություն grote pijlstormvogel
 • roze pelikaan-ի արտասանություն roze pelikaan
 • giervalk-ի արտասանություն giervalk
 • tafeleend-ի արտասանություն tafeleend
 • brandgans-ի արտասանություն brandgans
 • witkopeend-ի արտասանություն witkopeend
 • slobeend-ի արտասանություն slobeend
 • ijseend-ի արտասանություն ijseend
 • poelsnip-ի արտասանություն poelsnip
 • steltkluut-ի արտասանություն steltkluut
 • oeloe-ի արտասանություն oeloe
 • moerassneeuwhoen-ի արտասանություն moerassneeuwhoen
 • aasgier-ի արտասանություն aasgier
 • blauwfazant-ի արտասանություն blauwfazant
 • yelkouanpijlstormvogel-ի արտասանություն yelkouanpijlstormvogel
 • tureluur-ի արտասանություն tureluur
 • balkansperwer-ի արտասանություն balkansperwer
 • zwarte ibis-ի արտասանություն zwarte ibis
 • dodaars-ի արտասանություն dodaars
 • visarend-ի արտասանություն visarend
 • gestreepte vechtkwartel-ի արտասանություն gestreepte vechtkwartel
 • roodhalsfuut-ի արտասանություն roodhalsfuut
 • monniksgier-ի արտասանություն monniksgier
 • grutto-ի արտասանություն grutto
 • steenarend-ի արտասանություն steenarend
 • roodpootvalk-ի արտասանություն roodpootvalk
 • smelleken-ի արտասանություն smelleken
 • koereiger-ի արտասանություն koereiger