Լեզու:

Լատիներեն

[la]

Վերադառնալ Լատիներեն

 • nares-ի արտասանություն nares
 • fornix-ի արտասանություն fornix
 • occiput-ի արտասանություն occiput
 • meatus-ի արտասանություն meatus
 • pancreas-ի արտասանություն pancreas
 • falx cerebri-ի արտասանություն falx cerebri
 • fossa-ի արտասանություն fossa
 • thoracis-ի արտասանություն thoracis
 • vagina-ի արտասանություն vagina
 • habe-ի արտասանություն habe
 • villi-ի արտասանություն villi
 • Haustrum-ի արտասանություն Haustrum
 • femur-ի արտասանություն femur
 • gyrus-ի արտասանություն gyrus
 • introitus-ի արտասանություն introitus
 • fibula-ի արտասանություն fibula
 • insula-ի արտասանություն insula
 • globus-ի արտասանություն globus
 • carpus-ի արտասանություն carpus
 • os coxae-ի արտասանություն os coxae
 • rectus-ի արտասանություն rectus
 • Ligamentum Nuchae-ի արտասանություն Ligamentum Nuchae
 • rugae-ի արտասանություն rugae
 • Fundus-ի արտասանություն Fundus
 • corpus callosum-ի արտասանություն corpus callosum
 • labium-ի արտասանություն labium
 • orbita-ի արտասանություն orbita
 • pharynx-ի արտասանություն pharynx
 • mediastinum-ի արտասանություն mediastinum
 • axilla-ի արտասանություն axilla