Լեզու:

Կորեերեն

[한국어]

Վերադառնալ Կորեերեն

6.506 արտասանության ընթացքում գտնվող բառեր.

 • 생계란-ի արտասանությունը ձայնագրել 생계란
 • 대변하다-ի արտասանությունը ձայնագրել 대변하다
 • 대일-ի արտասանությունը ձայնագրել 대일
 • 열심히 공부하다-ի արտասանությունը ձայնագրել 열심히 공부하다
 • 저는 한국어를 독학으로 배웠어요.-ի արտասանությունը ձայնագրել 저는 한국어를 독학으로 배웠어요.
 • 효가차-ի արտասանությունը ձայնագրել 효가차
 • 보냈습니다-ի արտասանությունը ձայնագրել 보냈습니다
 • 보냅니다-ի արտասանությունը ձայնագրել 보냅니다
 • 보낸다-ի արտասանությունը ձայնագրել 보낸다
 • 보내요-ի արտասանությունը ձայնագրել 보내요
 • 맑아-ի արտասանությունը ձայնագրել 맑아
 • 조금이요-ի արտասանությունը ձայնագրել 조금이요 [a little]
 • Un Hung-ni-ի արտասանությունը ձայնագրել Un Hung-ni
 • 가부장적이다-ի արտասանությունը ձայնագրել 가부장적이다
 • 한부모 가족-ի արտասանությունը ձայնագրել 한부모 가족
 • 다문화 가족-ի արտասանությունը ձայնագրել 다문화 가족
 • 1인 가구-ի արտասանությունը ձայնագրել 1인 가구
 • 엄앵란-ի արտասանությունը ձայնագրել 엄앵란
 • 주체를 못하다-ի արտասանությունը ձայնագրել 주체를 못하다
 • 스멀스멀-ի արտասանությունը ձայնագրել 스멀스멀
 • 몯다-ի արտասանությունը ձայնագրել 몯다
 • 둘 다-ի արտասանությունը ձայնագրել 둘 다
 • 눈을 뜨다-ի արտասանությունը ձայնագրել 눈을 뜨다
 • 맵지만-ի արտասանությունը ձայնագրել 맵지만
 • 맵습니다-ի արտասանությունը ձայնագրել 맵습니다
 • 지도하다-ի արտասանությունը ձայնագրել 지도하다
 • 벽력같다-ի արտասանությունը ձայնագրել 벽력같다
 • 두고 보자-ի արտասանությունը ձայնագրել 두고 보자
 • 어깨를 으쓱하다-ի արտասանությունը ձայնագրել 어깨를 으쓱하다
 • 갈피를 잘 못 잡다-ի արտասանությունը ձայնագրել 갈피를 잘 못 잡다