Լեզու:

Իտալերեն

[it]

Վերադառնալ Իտալերեն

Կատեգորիա: biology

Բաժանորդագրվել biology արտասանություններին

 • di-ի արտասանություն di
 • circadiano-ի արտասանություն circadiano
 • etologo-ի արտասանություն etologo
 • cline-ի արտասանություն cline
 • Sertoli-ի արտասանություն Sertoli
 • unicellularità-ի արտասանություն unicellularità
 • teratogeno-ի արտասանություն teratogeno
 • neodarwinismo-ի արտասանություն neodarwinismo
 • gemmazione-ի արտասանություն gemmazione
 • fovea-ի արտասանություն fovea
 • alveoli-ի արտասանություն alveoli
 • fenotipo-ի արտասանություն fenotipo
 • biologia-ի արտասանություն biologia
 • tassonomia-ի արտասանություն tassonomia
 • concime-ի արտասանություն concime
 • elongato-ի արտասանություն elongato
 • diapausa-ի արտասանություն diapausa
 • polifiletico-ի արտասանություն polifiletico
 • topotipo-ի արտասանություն topotipo
 • parallelismo-ի արտասանություն parallelismo
 • olotipo-ի արտասանություն olotipo
 • simbiosi-ի արտասանություն simbiosi
 • tossico-ի արտասանություն tossico
 • autoincompatibilità-ի արտասանություն autoincompatibilità
 • monofiletico-ի արտասանություն monofiletico
 • ectoderma-ի արտասանություն ectoderma
 • Analogie-ի արտասանություն Analogie
 • blastoporo-ի արտասանություն blastoporo
 • anabolismo-ի արտասանություն anabolismo
 • telomero-ի արտասանություն telomero
 • cronobiologia-ի արտասանություն cronobiologia
 • clonazione-ի արտասանություն clonazione
 • simbionte-ի արտասանություն simbionte
 • cefalizzazione-ի արտասանություն cefalizzazione
 • innesto-ի արտասանություն innesto
 • paratipo-ի արտասանություն paratipo
 • meiosi-ի արտասանություն meiosi
 • paralectotipo-ի արտասանություն paralectotipo
 • planaria-ի արտասանություն planaria
 • biometria-ի արտասանություն biometria
 • fissismo-ի արտասանություն fissismo
 • cromosoma-ի արտասանություն cromosoma
 • partenogenesi-ի արտասանություն partenogenesi
 • lectotipo-ի արտասանություն lectotipo
 • sinonimia-ի արտասանություն sinonimia
 • sarcolemma-ի արտասանություն sarcolemma
 • blastula-ի արտասանություն blastula
 • parenchima-ի արտասանություն parenchima
 • teratogenicità-ի արտասանություն teratogenicità
 • diploblastico-ի արտասանություն diploblastico
 • arborescente-ի արտասանություն arborescente
 • somite-ի արտասանություն somite
 • biometrico-ի արտասանություն biometrico
 • morfospecie-ի արտասանություն morfospecie
 • partenogenetico-ի արտասանություն partenogenetico
 • archenteron-ի արտասանություն archenteron
 • microflora-ի արտասանություն microflora
 • tridattilia-ի արտասանություն tridattilia
 • aorta-ի արտասանություն aorta
 • Homo sapiens-ի արտասանություն Homo sapiens
 • advoluto-ի արտասանություն advoluto
 • segmentazione-ի արտասանություն segmentazione
 • letargia-ի արտասանություն letargia
 • filogenetico-ի արտասանություն filogenetico
 • multiseriale-ի արտասանություն multiseriale
 • citologia-ի արտասանություն citologia
 • membrane-ի արտասանություն membrane
 • classificativo-ի արտասանություն classificativo
 • clinale-ի արտասանություն clinale
 • involuto-ի արտասանություն involuto
 • vicarianza-ի արտասանություն vicarianza
 • lichenologico-ի արտասանություն lichenologico
 • simplesiomorfia-ի արտասանություն simplesiomorfia
 • vacuolare-ի արտասանություն vacuolare
 • biospecie-ի արտասանություն biospecie
 • metapopolazione-ի արտասանություն metapopolazione
 • politomia-ի արտասանություն politomia
 • nomenclaturale-ի արտասանություն nomenclaturale
 • gemmare-ի արտասանություն gemmare
 • filogenesi-ի արտասանություն filogenesi
 • morula-ի արտասանություն morula
 • genotipo-ի արտասանություն genotipo
 • concimazione-ի արտասանություն concimazione
 • DNA-ի արտասանություն DNA
 • cormofita-ի արտասանություն cormofita
 • lichene-ի արտասանություն lichene
 • ameba-ի արտասանություն ameba
 • genotipico-ի արտասանություն genotipico
 • pluricellularità-ի արտասանություն pluricellularità
 • endoderma-ի արտասանություն endoderma
 • soma-ի արտասանություն soma
 • chimera-ի արտասանություն chimera
 • polidattilia-ի արտասանություն polidattilia
 • trilobite-ի արտասանություն trilobite
 • genoma-ի արտասանություն genoma
 • sinonimico-ի արտասանություն sinonimico
 • tassonomico-ի արտասանություն tassonomico
 • micologico-ի արտասանություն micologico
 • convergenza-ի արտասանություն convergenza
 • simbiotico-ի արտասանություն simbiotico