Լեզու:

Անգլերեն

[en]

Վերադառնալ Անգլերեն

Կատեգորիա: adverb

Բաժանորդագրվել adverb արտասանություններին

 • phasically-ի արտասանություն phasically
 • probably-ի արտասանություն probably
 • like-ի արտասանություն like
 • further-ի արտասանություն further
 • just-ի արտասանություն just
 • last-ի արտասանություն last
 • watchfully-ի արտասանություն watchfully
 • puzzlingly-ի արտասանություն puzzlingly
 • temporarily-ի արտասանություն temporarily
 • often-ի արտասանություն often
 • either-ի արտասանություն either
 • out-ի արտասանություն out
 • what-ի արտասանություն what
 • fair-ի արտասանություն fair
 • there-ի արտասանություն there
 • Nagle-ի արտասանություն Nagle
 • hard by-ի արտասանություն hard by
 • concealedly-ի արտասանություն concealedly
 • how-ի արտասանություն how
 • henceforth-ի արտասանություն henceforth
 • vis-a-vis-ի արտասանություն vis-a-vis
 • here-ի արտասանություն here
 • inexplicably-ի արտասանություն inexplicably
 • noticeably-ի արտասանություն noticeably
 • stale-ի արտասանություն stale
 • as-ի արտասանություն as
 • same-ի արտասանություն same
 • clumsily-ի արտասանություն clumsily
 • tam-ի արտասանություն tam
 • close-ի արտասանություն close
 • burlily-ի արտասանություն burlily
 • rather-ի արտասանություն rather
 • swinishly-ի արտասանություն swinishly
 • quintessentially-ի արտասանություն quintessentially
 • mightily-ի արտասանություն mightily
 • hostilely-ի արտասանություն hostilely
 • outside-ի արտասանություն outside
 • overhead-ի արտասանություն overhead
 • etc.-ի արտասանություն etc.
 • quantitatively-ի արտասանություն quantitatively
 • qualitatively-ի արտասանություն qualitatively
 • prayerfully-ի արտասանություն prayerfully
 • about-ի արտասանություն about
 • allegedly-ի արտասանություն allegedly
 • inside-ի արտասանություն inside
 • uncomfortably-ի արտասանություն uncomfortably
 • presciently-ի արտասանություն presciently
 • inherently-ի արտասանություն inherently
 • octagonally-ի արտասանություն octagonally
 • concurrently-ի արտասանություն concurrently
 • idyllically-ի արտասանություն idyllically
 • vicariously-ի արտասանություն vicariously
 • anno domini-ի արտասանություն anno domini
 • through-ի արտասանություն through
 • thoroughly-ի արտասանություն thoroughly
 • unenergetically-ի արտասանություն unenergetically
 • charismatically-ի արտասանություն charismatically
 • biblically-ի արտասանություն biblically
 • arse over tit-ի արտասանություն arse over tit
 • nad-ի արտասանություն nad
 • pod-ի արտասանություն pod
 • uninhibitedly-ի արտասանություն uninhibitedly
 • imperiously-ի արտասանություն imperiously
 • plausibly-ի արտասանություն plausibly
 • optionally-ի արտասանություն optionally
 • exorbitantly-ի արտասանություն exorbitantly
 • superlatively-ի արտասանություն superlatively
 • ergonomically-ի արտասանություն ergonomically
 • strikingly-ի արտասանություն strikingly
 • anglewise-ի արտասանություն anglewise
 • laparoscopically-ի արտասանություն laparoscopically
 • haggardly-ի արտասանություն haggardly
 • vaingloriously-ի արտասանություն vaingloriously
 • blaze-ի արտասանություն blaze
 • vulnerably-ի արտասանություն vulnerably
 • diligently-ի արտասանություն diligently
 • programmatically-ի արտասանություն programmatically
 • helluva-ի արտասանություն helluva
 • dependably-ի արտասանություն dependably
 • psychically-ի արտասանություն psychically
 • ad infinitum-ի արտասանություն ad infinitum
 • niggardly-ի արտասանություն niggardly
 • pro bono-ի արտասանություն pro bono
 • daydreamily-ի արտասանություն daydreamily
 • repetitiously-ի արտասանություն repetitiously
 • de jure-ի արտասանություն de jure
 • parsimoniously-ի արտասանություն parsimoniously
 • shipshape-ի արտասանություն shipshape
 • single-handedly-ի արտասանություն single-handedly
 • anticlockwise-ի արտասանություն anticlockwise
 • calligraphically-ի արտասանություն calligraphically
 • fearfully-ի արտասանություն fearfully
 • originally-ի արտասանություն originally
 • unapologetically-ի արտասանություն unapologetically
 • gruellingly-ի արտասանություն gruellingly
 • pellmell-ի արտասանություն pellmell
 • on-campus-ի արտասանություն on-campus
 • unflappably-ի արտասանություն unflappably
 • gustily-ի արտասանություն gustily
 • gushily-ի արտասանություն gushily