Լեզու: Կլինգոն [tlhIngan Hol]

Վերադառնալ Կլինգոն

 • vineh-ի արտասանություն vineh
 • jaghmeyjaj-ի արտասանություն jaghmeyjaj
 • bortaS bIr jabla'DI',reH QaQqu'nay'-ի արտասանություն bortaS bIr jabla'DI',reH QaQqu'nay'
 • Pon-ի արտասանություն Pon
 • "Iwllj jachjaj-ի արտասանություն "Iwllj jachjaj
 • QI'yaH-ի արտասանություն QI'yaH
 • jiH-ի արտասանություն jiH
 • Dugh-ի արտասանություն Dugh
 • chuy-ի արտասանություն chuy
 • HvoqtaH-ի արտասանություն HvoqtaH
 • Duran lung DIr-ի արտասանություն Duran lung DIr
 • qay-ի արտասանություն qay
 • bI'-ի արտասանություն bI'
 • jer-ի արտասանություն jer
 • ghItlh-ի արտասանություն ghItlh
 • ghItlhwI'-ի արտասանություն ghItlhwI'
 • ghangwI'-ի արտասանություն ghangwI'
 • hom-ի արտասանություն hom
 • HomwI'-ի արտասանություն HomwI'
 • HolQeD-ի արտասանություն HolQeD
 • Hongghor-ի արտասանություն Hongghor
 • Heghba'-ի արտասանություն Heghba'
 • megh'an-ի արտասանություն megh'an
 • hoch-ի արտասանություն hoch
 • ghubDaQ-ի արտասանություն ghubDaQ
 • ghuy'-ի արտասանություն ghuy'
 • ma'veq-ի արտասանություն ma'veq
 • marwI'-ի արտասանություն marwI'
 • Mara-ի արտասանություն Mara
 • mar-ի արտասանություն mar
 • luh-ի արտասանություն luh
 • Jim-ի արտասանություն Jim
 • lor-ի արտասանություն lor
 • lurSa'-ի արտասանություն lurSa'
 • lo'laHghach-ի արտասանություն lo'laHghach
 • lo' law'-ի արտասանություն lo' law'
 • lo'laHbe'ghach-ի արտասանություն lo'laHbe'ghach
 • qa'rI'-ի արտասանություն qa'rI'
 • juch-ի արտասանություն juch
 • HoS choHwI'-ի արտասանություն HoS choHwI'
 • HuchQeD-ի արտասանություն HuchQeD
 • huh-ի արտասանություն huh
 • Hutvagh-ի արտասանություն Hutvagh
 • jaghla'-ի արտասանություն jaghla'
 • jev-ի արտասանություն jev
 • lolmoH-ի արտասանություն lolmoH
 • loltaH-ի արտասանություն loltaH
 • lolchu'-ի արտասանություն lolchu'
 • lolchu'taH-ի արտասանություն lolchu'taH
 • LOL-ի արտասանություն LOL
 • lev-ի արտասանություն lev
 • jij-ի արտասանություն jij
 • jornub-ի արտասանություն jornub
 • jorneb-ի արտասանություն jorneb
 • jolpat-ի արտասանություն jolpat
 • pIrmuS-ի արտասանություն pIrmuS
 • me'-ի արտասանություն me'
 • mIStaq-ի արտասանություն mIStaq
 • jaj-ի արտասանություն jaj
 • loghqam-ի արտասանություն loghqam
 • logh-ի արտասանություն logh
 • HU-ի արտասանություն HU
 • me'nal-ի արտասանություն me'nal
 • mil-ի արտասանություն mil
 • meyrI'-ի արտասանություն meyrI'
 • nguq-ի արտասանություն nguq
 • mojaq-ի արտասանություն mojaq
 • mughato'-ի արտասանություն mughato'
 • meqba'-ի արտասանություն meqba'
 • mevyap-ի արտասանություն mevyap
 • poDmoH-ի արտասանություն poDmoH
 • po Ha'DIbaH-ի արտասանություն po Ha'DIbaH
 • pIvchem-ի արտասանություն pIvchem
 • pIvlob-ի արտասանություն pIvlob
 • pIq-ի արտասանություն pIq
 • pIn tlhoy'-ի արտասանություն pIn tlhoy'
 • pIpyuS-ի արտասանություն pIpyuS
 • naDqa'ghach-ի արտասանություն naDqa'ghach
 • mu'qaD veS-ի արտասանություն mu'qaD veS
 • naHjej-ի արտասանություն naHjej
 • nanwI'-ի արտասանություն nanwI'
 • naHnagh-ի արտասանություն naHnagh
 • peghmey vIttlhegh-ի արտասանություն peghmey vIttlhegh
 • pa' reD-ի արտասանություն pa' reD
 • nan-ի արտասանություն nan
 • pa' beb-ի արտասանություն pa' beb
 • pach-ի արտասանություն pach
 • namtun-ի արտասանություն namtun
 • naQ-ի արտասանություն naQ
 • nuH bey'-ի արտասանություն nuH bey'