Լեզու: Ացտեկերեն [Nāhuatlahtōlli]

Վերադառնալ Ացտեկերեն

 • masheepacteneemee-ի արտասանություն masheepacteneemee
 • sivatl-ի արտասանություն sivatl
 • nentlacatl-ի արտասանություն nentlacatl
 • Huehuecoyotl-ի արտասանություն Huehuecoyotl
 • tomatl-ի արտասանություն tomatl
 • Ixiptla-ի արտասանություն Ixiptla
 • chipahuac-ի արտասանություն chipahuac
 • komali-ի արտասանություն komali
 • Cōātlīcue-ի արտասանություն Cōātlīcue
 • mexihco-ի արտասանություն mexihco
 • tzictli-ի արտասանություն tzictli
 • teochihua-ի արտասանություն teochihua
 • xoconoxtle-ի արտասանություն xoconoxtle
 • Coyotic-ի արտասանություն Coyotic
 • Tlazalehualli-ի արտասանություն Tlazalehualli
 • Camohpaltic-ի արտասանություն Camohpaltic
 • xochipalli-ի արտասանություն xochipalli
 • xoxouhqui-ի արտասանություն xoxouhqui
 • xoxoctic-ի արտասանություն xoxoctic
 • coztic-ի արտասանություն coztic
 • Matlalli-ի արտասանություն Matlalli
 • Matlaltic-ի արտասանություն Matlaltic
 • Eztic-ի արտասանություն Eztic
 • chichiltic-ի արտասանություն chichiltic
 • chiltic-ի արտասանություն chiltic
 • nextic-ի արտասանություն nextic
 • iztac-ի արտասանություն iztac
 • Capoztic-ի արտասանություն Capoztic
 • tliltic-ի արտասանություն tliltic
 • Tlilli-ի արտասանություն Tlilli
 • Tepeyolohtli-ի արտասանություն Tepeyolohtli
 • huichichiqui-ի արտասանություն huichichiqui
 • Huey Atlixcáyotl-ի արտասանություն Huey Atlixcáyotl
 • huehues-ի արտասանություն huehues
 • chicome-ի արտասանություն chicome
 • Juiquilpan-ի արտասանություն Juiquilpan
 • acuicuiyachi-ի արտասանություն acuicuiyachi
 • Cītlalli-ի արտասանություն Cītlalli
 • jinicuil-ի արտասանություն jinicuil
 • tiotlaquilti-ի արտասանություն tiotlaquilti
 • guachichiquis-ի արտասանություն guachichiquis
 • tlalcacahuatl-ի արտասանություն tlalcacahuatl
 • xólotl-ի արտասանություն xólotl
 • Matlactli Atl-ի արտասանություն Matlactli Atl
 • Xochipitzahuac-ի արտասանություն Xochipitzahuac
 • nioquichpil-ի արտասանություն nioquichpil
 • niquinamati-ի արտասանություն niquinamati
 • nipatzmiqui-ի արտասանություն nipatzmiqui
 • nitlacuaz-ի արտասանություն nitlacuaz
 • niquinnequi-ի արտասանություն niquinnequi
 • niquintlaxtlahuiliz-ի արտասանություն niquintlaxtlahuiliz
 • niquitta-ի արտասանություն niquitta
 • niquittaz-ի արտասանություն niquittaz
 • niquittac-ի արտասանություն niquittac
 • niquizqui-ի արտասանություն niquizqui
 • nitepahtia-ի արտասանություն nitepahtia
 • niteitta-ի արտասանություն niteitta
 • nitelpocatl-ի արտասանություն nitelpocatl
 • nitequiti-ի արտասանություն nitequiti
 • nitequitiyaya-ի արտասանություն nitequitiyaya
 • nitequitiz-ի արտասանություն nitequitiz
 • niticiz-ի արտասանություն niticiz
 • nitequitizquia-ի արտասանություն nitequitizquia
 • nitlacua-ի արտասանություն nitlacua
 • nitlacohuaqui-ի արտասանություն nitlacohuaqui
 • nitlacuahqui-ի արտասանություն nitlacuahqui
 • nitlacuaco-ի արտասանություն nitlacuaco
 • nitlacuahquetl-ի արտասանություն nitlacuahquetl
 • nitlacuaqui-ի արտասանություն nitlacuaqui
 • nitlacuati-ի արտասանություն nitlacuati
 • nitlacuatiz-ի արտասանություն nitlacuatiz
 • nitlacuayaya-ի արտասանություն nitlacuayaya
 • nitlacuato-ի արտասանություն nitlacuato
 • nitlaihyohuih-ի արտասանություն nitlaihyohuih
 • nitlahcuiloz-ի արտասանություն nitlahcuiloz
 • nitlacuazquia-ի արտասանություն nitlacuazquia
 • nitlamachtia-ի արտասանություն nitlamachtia
 • nitlamamahquetl-ի արտասանություն nitlamamahquetl
 • nitlapohua-ի արտասանություն nitlapohua
 • nitlanamacaco-ի արտասանություն nitlanamacaco
 • nitlanamaca-ի արտասանություն nitlanamaca
 • nitlaoniz-ի արտասանություն nitlaoniz
 • nitlanamacatoc-ի արտասանություն nitlanamacatoc
 • nitlapohuaz-ի արտասանություն nitlapohuaz
 • niyaz-ի արտասանություն niyaz
 • niyauh-ի արտասանություն niyauh
 • niyohua-ի արտասանություն niyohua
 • niyolcuezohtoc-ի արտասանություն niyolcuezohtoc
 • niyolpactoc-ի արտասանություն niyolpactoc
 • noahui-ի արտասանություն noahui