Լեզու: Իսպաներեն [Español]

Վերադառնալ Իսպաներեն

 • hola-ի արտասանություն hola
 • paella-ի արտասանություն paella
 • gracias-ի արտասանություն gracias
 • yo-ի արտասանություն yo
 • México-ի արտասանություն México
 • chorizo-ի արտասանություն chorizo
 • casa-ի արտասանություն casa
 • jalapeño-ի արտասանություն jalapeño
 • pollo-ի արտասանություն pollo
 • Buenos Aires-ի արտասանություն Buenos Aires
 • Ella-ի արտասանություն Ella
 • Madrid-ի արտասանություն Madrid
 • calle-ի արտասանություն calle
 • Medellín-ի արտասանություն Medellín
 • Sevilla-ի արտասանություն Sevilla
 • perro-ի արտասանություն perro
 • normal-ի արտասանություն normal
 • Paraguay-ի արտասանություն Paraguay
 • y-ի արտասանություն y
 • verde-ի արտասանություն verde
 • Argentina-ի արտասանություն Argentina
 • Che Guevara-ի արտասանություն Che Guevara
 • Sri Lanka-ի արտասանություն Sri Lanka
 • cerveza-ի արտասանություն cerveza
 • Barcelona-ի արտասանություն Barcelona
 • Chile-ի արտասանություն Chile
 • caballo-ի արտասանություն caballo
 • ciudad-ի արտասանություն ciudad
 • Uruguay-ի արտասանություն Uruguay
 • azul-ի արտասանություն azul
 • Amor-ի արտասանություն Amor
 • a-ի արտասանություն a
 • llama-ի արտասանություն llama
 • no-ի արտասանություն no
 • corazón-ի արտասանություն corazón
 • Jorge Luis Borges-ի արտասանություն Jorge Luis Borges
 • Balenciaga-ի արտասանություն Balenciaga
 • Israel-ի արտասանություն Israel
 • gato-ի արտասանություն gato
 • Venezuela-ի արտասանություն Venezuela
 • amarillo-ի արտասանություն amarillo
 • Desigual-ի արտասանություն Desigual
 • que-ի արտասանություն que
 • Paula-ի արտասանություն Paula
 • de-ի արտասանություն de
 • Juan-ի արտասանություն Juan
 • vamos-ի արտասանություն vamos
 • naranja-ի արտասանություն naranja
 • Xavier-ի արտասանություն Xavier
 • mujer-ի արտասանություն mujer
 • carro-ի արտասանություն carro
 • estrella-ի արտասանություն estrella
 • Oaxaca-ի արտասանություն Oaxaca
 • tres-ի արտասանություն tres
 • España-ի արտասանություն España
 • café-ի արտասանություն café
 • R-ի արտասանություն R
 • Mallorca-ի արտասանություն Mallorca
 • llamar-ի արտասանություն llamar
 • uno-ի արտասանություն uno
 • rosa-ի արտասանություն rosa
 • me-ի արտասանություն me
 • Jorge-ի արտասանություն Jorge
 • tortilla-ի արտասանություն tortilla
 • cinco-ի արտասանություն cinco
 • Valencia-ի արտասանություն Valencia
 • llorar-ի արտասանություն llorar
 • ceviche-ի արտասանություն ceviche
 • vaca-ի արտասանություն vaca
 • wifi-ի արտասանություն wifi
 • abril-ի արտասանություն abril
 • Rioja-ի արտասանություն Rioja
 • Laura-ի արտասանություն Laura
 • hotel-ի արտասանություն hotel
 • China-ի արտասանություն China
 • Costa Rica-ի արտասանություն Costa Rica
 • diez-ի արտասանություն diez
 • pie-ի արտասանություն pie
 • Ibiza-ի արտասանություն Ibiza
 • Real Madrid-ի արտասանություն Real Madrid
 • huevo-ի արտասանություն huevo
 • español-ի արտասանություն español
 • guacamole-ի արտասանություն guacamole
 • tequila-ի արտասանություն tequila
 • mierda-ի արտասանություն mierda
 • piscina-ի արտասանություն piscina
 • chocolate-ի արտասանություն chocolate
 • José-ի արտասանություն José
 • gente-ի արտասանություն gente
 • Nicaragua-ի արտասանություն Nicaragua

Most consulted pronunciations this week:

 • Moncada-ի արտասանություն Moncada